Breaking News:

latest

Ngẫm 5 phút về Ngày ‘CUỐC khánh’

Hồ chí minh chủ trương ăn cướp chính quyền của Trần Trọng Kim, sau đó 2 tuần đọc cái bản gọi là 'TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP'', nhưng đạo...

Hồ chí minh chủ trương ăn cướp chính quyền của Trần Trọng Kim, sau đó 2 tuần đọc cái bản gọi là 'TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP'', nhưng đạo văn 2 văn kiện nỗi tiếng thế giới một của Mỹ và một của Pháp. Sau đó tự sướng về 3 thành quả đó là 1, đánh đuổi Thực Dân Pháp, 2 là Đuổi Phát xít Nhật và 3 là Đánh đổ chế độ phong kiến. Nhưng Pháp đã bị Nhật đảo chính cách đó 6 tháng, Pháp không còn hiện diện ở VN mà để bè lũ hồ chí minh nhận thành quả là đuổi Pháp. Thứ hai là Nhật đã tuyên bố đầu hàng ngày 15 tháng 8, và trao trả chủ quyền VN lại cho Vua Bảo Đại ngày 16, thì Việt Minh hay hồ chí minh hay cộng sản chẳng có công gì mà đuổi Nhật, Nhật thua là chỉ thua Đồng Minh. 3 là, liệu đánh đổ chế độ QUÂN CHỦ đúng hay sai??? Hồ chí minh là một kẻ trắng trợn lừa đảo. Thực tế chế độ quân chủ nếu độc tài thì nó đáng bị loại bỏ. Nhưng quân chủ lập hiến, như Nhật, Anh, Thái Lan...bây giờ vẫn tốt và đâu có xấu đâu?
Thực tế Vua Bảo Đại đã có cải tổ năm 1942, nhưng do không có quyền lực nên không làm được, mãi sau khi tuyên bố độc lập tháng 3 năm 1945, lập chính phủ Trần Trọng Kim là chế độ quân chủ lập hiến, phù hợp với thế giới (nếu không muốn nói là chế độ quân chủ nếu còn tồn tại sẽ rất tốt, tránh được 2 cuộc chiến đẫm máu mà sau này do HCM gây ra) như mấy nước còn tồn tại như Mai mới kể đó, thì không có lý do gì Hồ chí minh là nhận là đánh đổ chế độ quân chủ cả. HCM đã quá sai.

  Không dừng lại ở đó, HCM đã tự nhận mình có công đánh đuổi pháp, giặc ngoại xâm. Mà ngày 6 tháng 3 năm 1946 chính Hồ chí minh rước Pháp quay trở lại bằng hiệp định sơ bộ khi cho phép Pháp đưa quân sang Hải Phòng, Hà Nội.... Vậy hành động đó là hành động gì? trong tuyên ngôn 2 tháng 9 kêu có công đánh đuổi pháp mà bây giờ rước Pháp vào lại, nếu không gọi là RƯỚC VOI VỀ GIÀY MẢ TỔ thì nên gọi là gì?
Và tất nhiên, còn nhiều, nhiều, rước Tưởng, rước Liên Xô và nhiều nữa Mai xin ngưng lại ở đây.

Vậy thực chất HCM là vừa ăn cướp vừa la làng. Và cả dân tộc ta đã bị lừa từ ngày 19 tháng 8 năm 45. Chứ độc lập, quốc khánh gì chứ????ảnh: Lễ ký kết Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 tại 38 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Từ trái qua phải: Hồ Chí Minh, Hoàng Minh Giám, Sainteny, Pignon, Caput. Hiệp định rước voi về giày mả tổ.

Mai Nhat Chi

Không có nhận xét nào

Nội Bật