Breaking News:

latest

VẠCH TRẦN SÂN TRƯỚC SÂN SAU CỦA NHÓM LỢI ÍCH TRONG GIÁO DỤC

VẠCH TRẦN SÂN TRƯỚC SÂN SAU CỦA NHÓM LỢI ÍCH TRONG GIÁO DỤC Việc nào ra việc ấy. Tôi không xổ toẹt chương trình công nghệ giáo dục, cũng khô...

VẠCH TRẦN SÂN TRƯỚC SÂN SAU CỦA NHÓM LỢI ÍCH TRONG GIÁO DỤC

Việc nào ra việc ấy. Tôi không xổ toẹt chương trình công nghệ giáo dục, cũng không xổ toẹt VNEN.
Nhiều vấn đề khoa học cần thảo luận trên tinh thần khoa học chứ không thể hồ đồ.
Nhưng riêng chuyện các nhóm lợi ích nhân danh cải cách giáo dục để tạo cơ hội làm tiền bằng cách vay nợ, moi ngân sách quốc gia thì phải lên án mạnh mẽ. Bởi nó làm cho nợ nần chồng chất, ngân sách cạn kiệt, giáo dục rối loạn.Trong nhiều cuộc hội thảo và tập huấn, tôi từng nói thẳng: cải cách giáo dục là cần thiết, nhưng cải cách chồng lên cải cách với dự án chồng lên dự án làm cho giáo dục rối loạn đến mức cả xã hội hoang mang không biết đúng sai, thật giả thế nào là một tội ác!Cần thiết phải có một đánh giá chân thật nhất về thành công và thất bại của những lần cải cách trước khi có cải cách mới. Điều này tôi cũng từng nói nhiều, nhưng chỉ được trả lời là lần nào cũng thành công với những thành tích mà người nghe tưởng chừng siêu việt.
Lần nào cũng thành công thì sao có chuyện cái này chồng lên cái kia và đá nhau tứ hướng?
Phải chăng thành công đó chỉ là công cuộc nhân danh cải cách để làm tiền theo con đường của chủ nghĩa tư bản độc quyền, không phục vụ cho phát triển mà cho lợi ích của tập đoàn lợi ích đang nắm quyền lực?

Chu Mọng LongKhông có nhận xét nào

Nội Bật