Breaking News:

latest

SO SÁNH KIỂU MỌI RỢ!

SO SÁNH KIỂU MỌI RỢ!  Họ (đảng csVn) muốn tăng thuế bvmt trong xăng dầu lên kịch khung. Lý do họ đưa ra không phải để giải quyết môi trường ...

SO SÁNH KIỂU MỌI RỢ!
 Họ (đảng csVn) muốn tăng thuế bvmt trong xăng dầu lên kịch khung. Lý do họ đưa ra không phải để giải quyết môi trường đang ô nhiễm trầm trọng, mà là: giá xăng VN hiện nay đang thấp hơn 120 nước trên thế giới. Cụ thể, thấp hơn Singapore 18.000/lít và HongKong là 30.000/lít.
 Nghĩa là, đảng dòm qua các nước kia thấy xăng bên họ cao hơn bên mình thì lập tức tăng thuế. Thế nhưng, thu nhập bình quân của người dân Singapore cao gấp 30 lần người dân VN thì đảng giả đui không thấy. Họ cao hơn ta 30 lần nghĩa là, họ làm 1 ngày bằng người Việt làm 1 tháng đó các cha! Bên cạnh đó họ còn được hưởng phúc lợi xã hội dồi dào, còn người Việt do đảng lãnh đạo được hưởng những gì từ tiền thuế người dân đóng góp?
 Đúng ra, đảng phải biết xấu hổ vì sự bất tài của mình. Lãnh đạo kiểu gì mà đưa thu nhập toàn dân thấp nhất trong khu vực? Tiền lương của người lao động, công chức, viên chức cũng thấp nhất trong khu vực? Trong khi đó thì gánh nặng thuế, phí của người Việt cao gấp 3-4 lần của họ?
 Nhân dân sẽ rất hoan nghênh lãnh đạo đảng, nhà nước nhìn ra nước ngoài học tập cách điều hành đất nước của họ để áp dụng cho đất nước mình. Xăng dầu họ cao hơn mình á? Ok! Mình phải tăng lên cho bằng họ để có nguồn thu. Và, những gì chúng ta thấp hơn họ thì cũng phải tăng cho bằng họ, vd: lương cbcnvc, môi trường giáo dục, hệ thống giao thông, điều kiện khám chữa bệnh, an sinh xã hội, mai táng lãnh đạo. V.V...
 Nếu nhìn, hãy nhìn vấn đề một cách tổng thể. Còn không, chỉ nhìn một góc cạnh nào đó để so bì thì chẳng khác nào thầy bói xem voi!

Ngô Trường An

Không có nhận xét nào

Nội Bật