Breaking News:

latest

BÁO TUỔI TRẺ HƯỚNG DẪN DƯ LUẬN VI HIẾN?

BÁO TUỔI TRẺ HƯỚNG DẪN DƯ LUẬN VI HIẾN? Với bài viết "Viết gì trên mạng xã hội để bày tỏ chính kiến không phạm luật?" được phát hà...

BÁO TUỔI TRẺ HƯỚNG DẪN DƯ LUẬN VI HIẾN?

Với bài viết "Viết gì trên mạng xã hội để bày tỏ chính kiến không phạm luật?" được phát hành ngày 30.12.2018, TTO có thể đã vi hiến.Trước tiên CHÍNH KIẾN có thể hiểu đơn giản là ý kiến riêng, chính đáng của cá nhân hay nhóm cá nhân. Nó là xác tín hoặc chọn lựa tư tưởng của con người.

Điều 25, Hiến pháp 2013 viết: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định".

Do vậy khi đặt vấn đề "bày tỏ chính kiến không phạm luật", tức là có pháp luật bắt tội chính kiến à? Pháp luật đó có vi hiến không?

TTO chỉ cách người ta thiếu trách nhiệm, chạy trốn trước những luật pháp vi hiến để trở thành công dân tồi à? Liệu đề xuất này có đang trực tiếp chống lại hiến pháp của cộng sản đan áp đặt trên các công dân Việt Nam không?

Lê Ngọc Thanh

Không có nhận xét nào

Nội Bật