Breaking News:

latest

BỔN PHẬN VỚI TƯƠNG LAI VÀ BỔN PHẬN VỚI CHÍNH MÌNH

BỔN PHẬN VỚI TƯƠNG LAI VÀ BỔN PHẬN VỚI CHÍNH MÌNH Điều quan trọng nhất của giới bác sỹ trên cả nước lúc này là cần phải nhận ra rằng, công l...

BỔN PHẬN VỚI TƯƠNG LAI VÀ BỔN PHẬN VỚI CHÍNH MÌNH

Điều quan trọng nhất của giới bác sỹ trên cả nước lúc này là cần phải nhận ra rằng, công lý nếu không đạt được đối với bác sỹ Hoàng Công Lương trong vụ án chạy thận nhân tạo ở Hoà Bình mà vị bác sỹ trẻ này, vốn chỉ chuyên tâm vào vấn đề chuyên môn như các vị, đã vừa phải nhận một mức án tới 42 tháng tù giam, thì các vị buộc phải hiểu rằng các vị không phải là ngoại lệ mà có thể được loại trừ khỏi sự bất công đó; và một khi nó xảy ra thì các vị cũng sẽ không thể có cách gì để bảo vệ bản thân nếu một ngày chính các vị phải đối mặt và ở vào một tình cảnh tương tự.

Vì vậy, chính giới bác sỹ phải đoàn kết lại và cùng chung tay lên tiếng đấu tranh để tìm công lý cho bác sỹ Lương thông qua sự đòi hỏi về một nền tư pháp công chính, vì đó cũng là phương cách để tìm lấy sự bảo đảm công lý cho chính các vị trong hoạt động nghề nghiệp vốn chứa đầy những áp lực, sự rủi ro và các bất trắc mà chúng có thể xảy đến đối với mình bất cứ lúc nào và vào bất kể hoàn cảnh nào.

Lê Luân

Không có nhận xét nào

Nội Bật