THÀNH TRÌ

THÀNH TRÌ

Trong tác phẩm nổi tiếng “Thành Trì” của nhà văn A.J.Cronin, khi luận tội và xét xử bác sĩ Endru Menson (nhân vật chính của truyện), người ta dùng một hội đồng xét xử gồm toàn các vị bác sĩ. Dù là quan điểm của các bác sĩ đó có thể ủng hộ hay không ủng hộ bị cáo, nhưng đều là những người được mô tả là tôn trọng khoa học và y học.

Việc dùng những người không có chuyên môn về y học, hoặc hiểu biết về y học không nhiều hơn hiểu biết về đảng chính là một cách để giết thêm một số phận. Ngoài 7 bệnh nhân phải chạy thận đã chết vì sai phạm y học còn có số phận của một bác sĩ phải chết theo vì sai lầm chính trị khi màu đỏ của hội đồng xét xử lấn át màu trắng giản đơn của y khoa.

Bác sĩ Menson trong tác phẩm Thành Trì bước ra khỏi phiên toà và thấy hình ảnh đám mây một thành trì đen tối đang rạn nứt. Còn bác sĩ Lương (và nhiều  bác sĩ khác) thấy những đám mây màu đỏ phủ trùm lên các quyết định và bản lĩnh chuyên môn sau phiên toà hôm nay.

Ai sẽ là bác sĩ cho một tác phẩm Thành Trì khác của Việt Nam ?

H.M

Nhận xét