Breaking News:

latest

NGỤY BIỆN CỦA CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.

NGỤY BIỆN CỦA CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI.  Triều Tiên sản xuất vũ khí hạt nhân trong điều kiện Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc không cho phép. Như vậ...

NGỤY BIỆN CỦA CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI. 

Triều Tiên sản xuất vũ khí hạt nhân trong điều kiện Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc không cho phép. Như vậy Triều Tiên xung đột với cả thế giới . Thế nhưng chính quyền CSVN lại  giựt tít " Việt Nam , trung tâm hòa giải xung đột thế giới. Chúng đánh tráo khái niệm là mối xung đột này chỉ có giữa Mỹ và Triều Tiên, trong khi nếu Ủn bắn hạt  nhân thì Việt Nam bị ảnh hưởng  trước, chết trước.

Đại sứ Phạm Quang Vinh trong bài báo ở đây nhận định :"  Anh mà đẩy người ta đến đường cùng thì người ta sẽ chống lại bằng mọi cách. Nước Mỹ bỏ cấm vận nhưng không mất cái gì cả, còn người ta bỏ vũ khí hạt nhân mà không được đảm bảo cho sự tồn vong của chế độ thì đời nào họ chịu."

Lập luận này phi lý ở chỗ là nếu 202 nước trên thế giới cũng noi gương Triều Tiên làm giàu Uranium xong rồi bảo" Không được đẩy người ta  đến bước đường cùng". Lúc đó sẽ có 202 anh hùng Lương Sơn Bạc không thèm coi pháp luật thế giới ra cái gì cả.

Cho nên phải đặt vấn đề :" Ai cho phép anh sản xuất vũ khí hạt  nhân để rồi Mỹ phải dồn anh vào bước  đường  cùng?" Lập luận như thế chẳng khác  gì bảo không thể dồn thằng cướp vào đường  cùng , cứ để cho nó cầm vũ khí đi đe doạ khắp nơi , không được dùng luật pháp để xử thằng cướp .Và nó cướp được thì những người khác cũng sẽ theo gương nó để đi cướp.

Lý giải theo Vietnamnet thì rồi đây sẽ có các chế độ độc tài khác trên khắp thế giới theo gương Ủn sản xuất vũ khí hạt nhân và yêu cầu Trump phải đảm bảo cho chế độ của chúng tồn tại, không được  giúp dân  đảo chính ,lật đổ  chế độ, không được  dồn chúng vào bước đường cùng.

Và như thế, thế giới này sẽ xuất hiện hầu hết các chính quyền diệt chủng, ngồi trên đầu dân để cai trị mà  không ai làm gì được  chúng nếu  chúng bất chấp luật  pháp  để sản xuất vũ khí hạt nhân.

Đúng là lập luận ngụy  biện độc tài bao che cho độc tài.

Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào

Nội Bật