Breaking News:

latest

NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐANG MẮC VÀO BẪY "ĐỐI LẬP CUỘI" CỦA CÁC CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ.

NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐANG MẮC VÀO BẪY "ĐỐI LẬP CUỘI" CỦA CÁC CHẾ ĐỘ  ĐỘC  TÀI TOÀN TRỊ. Thế nào là đối lập thật? Đó  là một đảng phá...

NGƯỜI DÂN VIỆT NAM ĐANG MẮC VÀO BẪY "ĐỐI LẬP CUỘI" CỦA CÁC CHẾ ĐỘ  ĐỘC  TÀI TOÀN TRỊ.

Thế nào là đối lập thật? Đó  là một đảng phái, khuynh hướng, quan điểm đứng  ngoài đảng phái, khuynh hướng  quan điểm của thế lực đang nắm quyền của một đất  nước.

Ví dụ ở Mỹ hiện nay đảng Cộng hòa đang nắm chính quyền thì đối lập chính là đảng Dân chủ và những khuynh hướng quan điểm của đảng  này.

Dưới thời đệ nhị VNCH thì đối  lập chính là những liên minh đảng phái có khuynh hướng  quan điểm khác với đảng phái của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. 
Vai trò của đối  lập là gì ? 
1- Hạn chế và kiểm soát chính quyền.

2- Đối lập bảo đảm tính cách đích xác công khai của những quyết định của nhà nước.

 3 - Hướng dẫn chính quyền tham gia vào cuộc điều hành công tác Quốc Hội.

Chế độ một đảng của cộng sản và nền đệ  nhất cộng hòa đàn  áp đối lập bằng vũ lực. Nhưng để  mị dân là nước  có dân chủ, chế độ  cộng sản bày ra trò "đối  lập cuội".

Các nhà nghiên cứu sử học khi xem xét trường hợp Liên Xô và khối cộng sản Đông Âu đã có nhận xét rằng các chế độ cộng sản rất giỏi tạo ra các đối lập cuội (fausse opposition), tức là các tổ chức hoặc các đảng phái không phải cộng sản nhưng hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của đảng cộng sản, hoặc do đảng cộng sản lập ra, điều này nhằm tạo ra một tình trạng dân chủ giả.

 Chính quyền để cho người dân nói, nhưng chỉ thực hiện những gì do chính mình quyết định, không đếm xỉa đến ý kiến của người dân. Thỉnh thoảng cho đại biểu quốc hội đóng  tuồng nêu những vấn đề  nổi cộm của đất  nước  cho người dân quan tâm. Nhưng chỉ nêu thôi chứ không có biểu quyết để  ra các đạo  luật sửa đổi những bất cập đó .

Đôi  lúc chính quyền giả bộ nhựong bộ một vài đòi  hỏi của cư dân mạng. Thế là những tay "anh hùng bàn phím" tưởng  rằng mình đã làm cho chính quyền sợ, tiếng nói mạng xã hội có trọng lượng nên càng đắc  ý cố thủ trên mạng để  chém gió.Bằng cách này chính quyền đã làm cho lực lượng công an đỡ  vất vả hơn. Và dân Việt cảm thấy hài lòng với những ý kiến "đối lập giả tạo" trên các diễn đàn, chẳng một chút mảy may ảnh hưởng  tới các quyết đinh của Bộ Chính trị, chính phủ và quốc hội.

Nhưng suy cho cùng với một dân tộc như Việt Nam làm được  như thế là khá lắm rồi. Họ cho rằng dẫu sao mình cũng còn đỡ  hơn tầng lớp trí thức ngậm tăm cái miệng, không dám nói vì cái sổ hưu.

Cứ như thế cho đến  ngày Trung Quốc tràn sang thôn tính toàn bộ giang san.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật