Breaking News:

latest

TRUYỀN THUYẾT VỀ KONGXANVONG

TRUYỀN THUYẾT VỀ KONGXANVONG Lâu nay dư luận ồn ào về một loại ma ở Thái Lan là Kumanthong thì nay còn ồn ào hơn về một loại vong ở Việt Nam...

TRUYỀN THUYẾT VỀ KONGXANVONG

Lâu nay dư luận ồn ào về một loại ma ở Thái Lan là Kumanthong thì nay còn ồn ào hơn về một loại vong ở Việt Nam tên là Kongxanvong.

Kongxanvong không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi. Nó sinh ra từ một giáo phái quang vinh muôn năm là Dacosavina. Để quản lý các chùa chiền phục vụ cho chiến lược muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ của mình, Giáo phái Dacosavina gieo vào đó các hạt giống đỏ, gọi là Kongxanvong.

Các Kongxanvong này lớn lên, trở thành một cơ thể ba rọi lắp ghép giữa ma đỏ và ma giáo, pháp tính thì tiêu mà ma tính thì trưởng, lại gần chúng sinh nên thèm tùm lum, các Kongxanvong này bèn lấy pháp danh là Thích Đủ Thứ, Thích Gái Đẹp, Thích Đô La, Thích Chân Dài...

Sau khi Thích Gần Hết Mọi Thứ, dần dần các Kongxanvong sẽ tiến tới tên chung là Thích Quyền Lực. Thế là các Kongxanvong quyết định chống lại giáo phái sinh ra mình là Dacosavina. Dần dần Dacosavina mất quyền không chế các Kongxanvong. Rồi các Kongxanvong ám trở lại Dacosavina, dùng tiền, quyền lực... khống chế các pháp sư của Dacosavina. Thầy pháp phải chịu thua âm binh. Vong sinh ra từ các đời trước của trái chủ nay phản phé và ám ngược về trái chủ. Vật cực thì tất phản là đạo của tự nhiên.

Đến giờ khi Hội đồng Pháp sư của Dacosavina muốn diệt trừ các Kongxanvong thì đã rất khó khăn. Họ đang phải học lại Pháp thỉnh Oan gia Trái chủ do các Kongxanvong sáng tạo ra để tìm cách cho các Kongxanvong vào lò nhưng e rằng khó.

Các Kongxanvong đang dùng chính các phép thuật của Dacosavina để chống lại nơi sinh ra mình.

H.M

Không có nhận xét nào

Nội Bật