Breaking News:

latest

LŨ CHÓ

Lũ Chó. Chia một số có 18 chữ số cho một số có 15 chữ số thì chả ai chia được vậy nên nó là bài toán mẹo thôi Lẽ dĩ nhiên số có 18 chữ số ph...

Lũ Chó.

Chia một số có 18 chữ số cho một số có 15 chữ số thì chả ai chia được vậy nên nó là bài toán mẹo thôi

Lẽ dĩ nhiên số có 18 chữ số phải là chia hết cho số 15 vậy số cuối là 2. Tiếp theo là số đầu tiên lấy số đầu lấy 6490 chia cho 96 (tức chia cho 100) được 6, tiếp theo là phải khoảng từ 6 7 8 tuy nhiên phải có một cách nào đó cho phép kiểm tra tính đúng đắn vậy là phép chia hết cho 3 nữa nên nó là 672. 

Lấy căn bậc 43 cũng vây thôi. Lưu ý KQ mũ 4 rồi mũ 10 lần nó, rồi sau đó nhân với KQ mũ 3. 

Số lượng chữ số của số cần lấy căn có vẻ là 60 chữ số, chả ai có thể lấy căn quá lớn được. Số chẵn là không thể, số cuối là 3 mũ lẻ 43 cuối là 7 không thể, 5 cũng không, 6 cũng không, số đơn vị 7 mũ chia hết cho 4 là 1 vậy cuối chỉ có thể là 9. Số lượng chữ số khoảng 60 lớn hơn 40 cỡ 1.5 Như vậy cỡ 10 mũ 1.5 khoảng 30 hơn gì đí vậy kết quả là 29. Chịu khó đếm số chữ số rồi chia cho 43, sau đó mũ 10 là ra kết quả tương đối.

Những trò thế này không nên khuyến kích trẻ bởi nó đưa đứa trẻ vào ngõ cụt cuộc đời. Đứa trẻ luôn căn vào từng điều kiện bên ngoài mà không đi sâu vào bản chất của vấn đề.

Các kết quả tính toán ở đây không nhất thiết phải đúng, chỉ là đoán mò. Nếu đoán đúng thì có thưởng. Toán học là dạy con người ta có bản lĩnh tư duy, luôn nói ra sự thực và chỉ nói đúng. Dạy và ca ngợi học sinh học toán thần đồng theo lối đoán mò là dạy nó thành tâm thần nhảy lầu tầng 8.

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/cau-be-12-tuoi-am-nhieu-huy-chuong-toan-hoc-co-kha-nang-tinh-nham-sieu-toc-586890.html


Nguyễn Lê Anh

Không có nhận xét nào

Nội Bật