Breaking News:

latest

ĐA ĐẢNG VÀ ĐA NGUYÊN TẠI SAO LÀ LỐI THOÁT DUY NHẤT CHO DÂN TỘC ?

ĐA ĐẢNG VÀ ĐA NGUYÊN TẠI SAO LÀ LỐI THOÁT DUY NHẤT CHO DÂN TỘC ? 1/ ĐA ĐẢNG : Đó là một thể chế chính trị có sự cạnh tranh để nắm quyền giữa...

ĐA ĐẢNG VÀ ĐA NGUYÊN TẠI SAO LÀ LỐI THOÁT DUY NHẤT CHO DÂN TỘC ?

1/ ĐA ĐẢNG : Đó là một thể chế chính trị có sự cạnh tranh để nắm quyền giữa nhiều đảng phái chứ không phải một đảng duy nhất cầm quyền trọn đời.

Nguyên nhân tại sao phải đa đảng ?
- Thứ nhất : quyền lực có tính tha hóa. Nếu một đảng duy nhất lãnh đạo sẽ không có sự kiểm soát quyền lực và đảng độc tôn này sẽ lạm quyền.
- Thứ hai : đảng độc tôn này sẽ đứng trên hiến pháp để tạo ra một thể chế ba quyền nhập một. Từ đó sẽ không có một tòa án độc lập để bảo vệ hiến pháp và đảng độc tôn sẽ tha hồ vi hiến để tham nhũng, lạm quyền và bán nước.
- Thứ ba : một đảng nắm quyền sẽ chỉ tạo ra một nhà nước cai trị chứ không thể tạo ra một nhà nước  phục vụ người dân. Đảng nắm quyền sẽ thi hành các chính sách tàn bạo để giữ quyền lực, thi hành giáo dục và truyền thông dối trá để làm ngu dân.Do không cạnh tranh, không cần tới lá phiếu của người dân để nắm quyền nên đảng độc tôn tha hồ tác quái, xem dân như cỏ rác và bất chấp pháp luật .

- Thứ tư: Chế độ một đảng khiến cho toàn bộ dân tộc đều nô lệ cho một bộ phận nắm quyền. Tất cả mọi hy sinh của người dân đều là hy sinh cho đảng, tất cả quân đội, công an và các đoàn thể đều làm một nhiệm duy nhất là bảo vệ sự cầm quyền của đảng.

2/ ĐA NGUYÊN : Đó là sự tồn tại của nhiều học thuyết nhiều chủ nghĩa khác nhau chứ không chỉ là một chủ thuyết duy nhất làm kim chỉ nam cho một dân tộc.

Tại sao phải đa nguyên ?
- Tất cả các học thuyết đều có hai mặt : mặt tiêu cực và mặt tích cực. Việc áp dụng các mặt tích cực cùng lúc của các học thuyết sẽ giúp xã hội đa dạng, đa chiều về tư tưởng. Cùng lúc sự nắm quyền luân phiên giữa 2 hay nhiều đảng sẽ áp dụng luân phiên các học thuyết chính trị khiến cho mọi thành phần, mọi tầng lớp giàu nghèo, trí thức hay bình dân đều được hưởng lợi. Từ đó không một giai cấp nào được hưởng đặc quyền tạo ra sự bất bình đẳng .
- Một học thuyết chỉ sai khi là công cụ , là linh hồn của một đảng chính trị nắm quyền, điều đó sẽ dẫn đến sự cực đoan trong tư tưởng. Khi được chọn lựa bởi một quốc hội đa đảng, có đối lập thì những cái tiêu cực của học thuyết đều được gạt bỏ và những mặt tiêu cực sẽ được phát huy.

- Trong một chế độ độc  tài, một học thuyết dù tốt đẹp đến đâu cũng bị biến thành xấu xa khi nó chỉ được dùng để mị dân cho sự cầm quyền của một đảng chính trị duy nhất.

Kết luận: Không có bất kỳ một học thuyết nào toàn bích và quan trọng là nó được sử dụng bởi ai ? Một chính quyền độc  đảng hay một chính quyền đa đảng. Và chế độ  một đảng  đã  làm xấu xa các tư tưởng chứ không hẳn là nó xấu xí. Bởi vậy nhiều chủ thuyết bị các chế đô  độc tài lợi dụng vẫn áp dụng rất thành công ở các nước dân chủ.

Dương Hoài Linh


PS: Trong tất cả màn hài kịch đang diễn thì màn hài kịch này có thể đem đi thi "Thách thức danh hài".

Quan tòa thì xử theo mảnh giấy bỏ túi của Bộ Chính Trị nhưng ở dưới vẫn có đội ngũ luật sư đông  đảo tham gia cãi.

Và cũng có cặp mắt và cái mồm há hốc  của hàng triệu dân Việt đang ngồi xem kịch nhưng vẫn tin tưởng đến ngây thơ vào công lý.

Không có nhận xét nào

Nội Bật