Breaking News:

latest

AI LÀ THỦ PHẠM SÂU XA MỌI TAI HỌA CỦA ĐẤT NƯỚC ?

AI LÀ THỦ PHẠM SÂU XA MỌI TAI HỌA CỦA ĐẤT NƯỚC ? Nếu hỏi 100 người "phản động" thì sẽ có 99 người trả lời ngay rằng đó là .....

AI LÀ THỦ PHẠM SÂU XA MỌI TAI HỌA CỦA ĐẤT NƯỚC ?

Nếu hỏi 100 người "phản động" thì sẽ có 99 người trả lời ngay rằng đó là ... đảng cộng sản Việt Nam.

Nhưng câu trả lời này chỉ đúng khi đảng cộng sản Việt Nam là một đội  quân đông  đảo từ bên ngoài tràn vào chiếm Việt Nam.

Khi mà nó bắt đầu bằng 34 tên trong "Đội tuyên truyền giải phóng quân" thì câu trả lời không còn đúng nữa. Bởi vì phải đặt câu hỏi do đâu mà từ 34 tên đảng CSVN bỗng dưng lớn mạnh thành 4 triệu đảng viên và hàng chục ,hàng trăm tổ chức đoàn thể ngoại vi ?

Có người nói là do Hồ Chí Minh đem chủ nghĩa cộng sản từ nước ngoài về nên đất nước mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Lại một lập luận sai nữa. Hồ Chí Minh mang về cái gì ..kệ cha ông ta, dân Việt không nghe theo thì làm gì được nhau?

Nếu dân Việt không nghe Việt Minh tuyên truyền thì CS có thành lập được đảng CSVN, đoàn TNCSHCM, Hội phụ nữ cứu quốc, Mặt trận tổ quốc VN. Và sau đó  là cho ra đời quân đội ,công an và nhà tù.... không ?

Nếu dân tộc Việt Nam hiểu rõ tính chất của dân chủ là đa đảng và đối lập ,tam quyền phân lập thì làm gì đi bỏ phiếu cho phe của HCM và Võ Nguyên Giáp cũng không thể gây ra vụ án Ôn Như Hầu để đàn áp các đảng phái như Việt Quốc, Việt Cách...

Nếu dân Việt không nghe lời,không đi lính cho CSVN thì lấy quân đâu mà CS có thể đánh chiếm miền Nam tước đoạt dân chủ?

Do vậy trăm sự, mọi tai họa cũng đều do dân mà ra.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật