Breaking News:

latest

LUẬT PHÁP VÀ LUẬT RỪNG.

LUẬT PHÁP VÀ LUẬT RỪNG. Luật pháp là bộ quy tắc ứng xử có tính quy phạm chặt chẽ do nhà nước và nhân dân thỏa thuận đặt ra để điều hành xã h...

LUẬT PHÁP VÀ LUẬT RỪNG.

Luật pháp là bộ quy tắc ứng xử có tính quy phạm chặt chẽ do nhà nước và nhân dân thỏa thuận đặt ra để điều hành xã hội một cách bắt buộc mang tính cưỡng chế.Luật pháp chỉ có tác dụng ngăn đe hành vi khi nó mang tính khách quan,trung thực,khiến người bị chế tài"tâm phục,khẩu phục".

Bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận biết luật pháp muốn công minh phải tách khỏi sự chi phối của quyền lực.Chỉ có độc lập ,luật pháp mới khiến một vị tổng thống và người dân đều bình đẳng như nhau,mới khiến cán cân công lý không bị lệch bên nào.Trong khi đó,ở các nước toàn trị,việc đặt Đảng lên trên hết đã khiến ngành tư pháp chỉ là một thứ công cụ của quyền lực.Điều này cũng giải thích tại sao trong lịch sử của các Đảng CS ở Việt Nam và trên thế giới chưa có một lãnh tụ nào bị đưa ra tòa.

Một nguyên tắc căn bản khác của luật pháp chính là người cầm cân nảy mực.Là con người không ai tránh khỏi sai sót nhưng quan tòa thì không được phép sai.Bởi sai có thể giết oan một sinh mạng con người.Với các nước có nền tư pháp tiến bộ ,họ đều dùng chế độ "bồi thẩm đoàn" để quyết định kết quả vụ án bằng cách bỏ phiếu kín.Thành phần "bồi thẩm đoàn"này được lựa chọn ngẫu nhiên từ các cá nhân có kiến thức về luật pháp.Trong khi đó ở các thể chế toàn trị,việc quyết định này thường bắt nguồn từ một sự thỏa thuận ngầm giữa chánh án,viện kiểm sát và một thế lực cao hơn ở đằng sau đó.

Vai trò của luật sư giữ yếu tố quyết định để thay đổi bản chất vụ án.Ở các nền tư pháp "trọng chứng hơn trọng cung" thì luật sư đóng vai trò rất quan trọng.Với những bằng chứng không thể chối cãi của mình,luật sư có thể minh oan cho bị cáo và tránh rất nhiều oan sai từ cảm nhận chủ quan của phía buộc tội và khiến công lý được tiệm cận hơn.

Luật pháp (rule of law) là do một thể chế đa đảng và tam quyền phân lập tạo ra, ta gọi là pháp trị vì ngành tư pháp độc lập, không ai ở trên luật.

Trong chế độ độc tài vì có một cá nhân, gia đình ,đảng phái đứng trên hiến pháp nên luật là do thế lực này đặt ra để bảo vệ sự cầm quyền của chúng. Ta gọi là pháp để trị (rule by law). Ngành tư pháp không hề độc lập mà bị chi phối bởi đảng cầm quyền. Đảng này chỉ chịu trách  nhiệm  trước nhân dân chứ không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cho nên nó chưa hề truy tố bất kỳ một tổng bí thư nào cả. Trong khi ở các nước có luật pháp việc bỏ tù tổng thống là bình thường.

Luật không do đại diện của dân soạn thảo, không tạo ra bình đẳng giữa giai cấp thống trị và bị trị, không có một bồi thẩm đoàn ra phán quyết thì đó là luật rừng"luật là tao, tao là luật"

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật