Breaking News:

latest

MỘT THẰNG THAM MUỐN CẢ DÂN TỘC NGU

MỘT THẰNG THAM MUỐN CẢ DÂN TỘC NGU Một thằng vừa tham vừa ngu là đủ rồi , đừng bắt cả dân tộc này phải ngu theo. Nói thẳng cho dễ hiểu. Trần...

MỘT THẰNG THAM
MUỐN CẢ DÂN TỘC NGU

Một thằng vừa tham vừa ngu là đủ rồi , đừng bắt cả dân tộc này phải ngu theo.
Nói thẳng cho dễ hiểu.
Trần viết ngãi , mày được bao nhiêu tiền trong cái dự án này , mà mày đang tâm giết hại tương lai giống nòi , và phá hủy môi trường sống của cả một dân tộc này .
Phát triển đất nước là cần thiết , nhưng không phải bằng mọi giá .
Bằng lòng tham.
Bằng sự ngu si .
Thiếu hiểu biết .
Thiếu tầm nhìn .
Mày nên nhớ kỹ một điều , không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc quyết định phá bỏ hàng loạt các nhà máy điện than .
Rồi cái đống rác sắt vụn phế thải ấy , mày tính đưa về đổ lên đầu người dân , bằng cái giá cắt cổ .
Mày nên nhớ người dân bây giờ không phải là những con người của thập niên 50-75 của thế kỷ trước , họ có thể ngồi ở nhà mà biết được tất cả những gì đang xảy ra trên quả địa cầu này , mày hãy nhớ kỹ điều đó .
Không phải bằng một vài câu thô tục , rỗng tuếch , như hồi xưa mà mị được họ nữa đâu , sự hiểu biết của người dân bây giờ , hơn hẳn những thằng như mày một cái đầu .
Mày nên nhớ kỹ điều đó ...

Nguyễn Khải Hoàn

Không có nhận xét nào

Nội Bật