Breaking News:

latest

SỢ NHẤT LÀ CÁC CHÚ

SỢ NHẤT LÀ CÁC CHÚ Mình nhớ đợt diễn tập chống khủng bố to nhất là thời điểm đại hội đảng 12 vừa rồi. Có cả trực thăng, xe bọc thép, súng ốn...

SỢ NHẤT LÀ CÁC CHÚ

Mình nhớ đợt diễn tập chống khủng bố to nhất là thời điểm đại hội đảng 12 vừa rồi. Có cả trực thăng, xe bọc thép, súng ống hoành tráng. Nếu chỉ chống biểu tình bất bạo động thì chả cần phải phô trương vũ khí như vậy. Ngay cả bọn Vịt Tần bây giờ cũng tuyên bố là bất bạo động rồi. Còn bọn PĐ trong nước thì toàn võ mồm với anh hùng bàn phím. Vậy vác xe bọc thép với trực thăng, súng ống ra dọa ai?

Xin thưa, là các đồng chí ấy dọa nhau thôi, vì các đồng chí ấy đều có súng cả. 

Theo lời kể của bà bán nước ở Nguyễn Cảnh Chân thì Bộ trưởng Tô Lâm hỏi bí tịch Trọng:

- Thưa anh, 1 bên Việt Tân, 1 bên phản động trong nước, thì bên nào đáng sợ hơn?

Bí tịch mới trả lời:

- Việt Tân không đáng sợ, PĐ cũng không đáng sợ. Mà sợ nhất là các chú!

Hôm nay SG lại diễn tập chống khủng bố, đúng vào ngày xử củi to, sao mà trùng hợp quá, thế lực thù địch lại còn vác cờ đỏ nữa chứ. Bọn PĐ ngồi hóng anh em CA dọa nhau vỗ đùi cười khành khạch.

Dương Quốc ChínhKhông có nhận xét nào

Nội Bật