Breaking News:

latest

TẠI SAO CÁC NHÀ ĐỘC TÀI THƯỜNG ĐƯỢC DÂN TÔN SÙNG ?

TẠI SAO CÁC NHÀ ĐỘC  TÀI THƯỜNG ĐƯỢC DÂN TÔN SÙNG ? Câu trả lời rất đơn  giản nhưng chỉ những người thật sự có lý trí mới thấy được. ...

TẠI SAO CÁC NHÀ ĐỘC  TÀI THƯỜNG ĐƯỢC DÂN TÔN SÙNG ?

Câu trả lời rất đơn  giản nhưng chỉ những người thật sự có lý trí mới thấy được.

Đó  là vì dưới các chế độ độc  tài chỉ có hệ thống truyền thông một chiều. Hệ thống này chỉ ca ngợi mà không phê phán.

Trong khi đó  dưới chế độ dân chủ luôn có hệ thống truyền thông hai chiều: ví dụ ở Mỹ ngoài hệ thống truyền thông ca ngợi ông Trump của đảng  cộng hòa, luôn luôn tồn tại hệ thống truyền thông phê phán tổng thống đang nắm quyền của đảng  Dân chủ. 

Ngoài ra các chế độ  độc  tài luôn đưa vào giáo dục (văn học, lịch sử) những bài thơ, áng văn, bài nghị luận ca ngợi các lãnh tụ đang cầm quyền, những mẫu chuyện bịa đặt, phân tích các câu nói của lãnh tụ...

Trong khi đó  với tính cách độc  lập với chính quyền, giáo dục dưới các chế độ  dân chủ là do dân đặt ra nên không bị bắt buộc phải ca ngợi các tổng thống, thủ tướng  dân bầu mà chỉ ca ngợi các anh hùng dân tộc.

Sự đời  nói láo nghìn lần sẽ thành chân lý. Do vậy ta có thể thấy cho đến  tận bây giờ hình ảnh các nhà độc  tài bao giờ cũng đẹp  lung linh trong đầu  óc của các dân tộc chậm tiến.

Đó  là vì họ luôn sử dụng cảm tính thay cho lý tính. Cho nên để  xây dựng được  một xã hội  pháp quyền ,không ai ở trên luật là điều khó khăn với các dân tộc này. Họ bất cần luật pháp mà chỉ yêu ghét theo cảm tính. Và cuối cùng chính họ là những người  phải gánh chịu những hậu quả của một xã hội vô pháp, vô thiên.

Nhưng nói cho cùng phải mất hàng chục có khi hàng trăm năm người  Việt mới xây dựng được  một tư duy lý tính như người  Âu Mỹ.Còn bây giờ phải thừa nhận rằng truyền thông của các chế độ  độc  tài vẫn đang xỏ mũi, dẫn dắt họ.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật