Breaking News:

latest

TIÊU CHÍ GÌ LẠ VẬY?

TIÊU CHÍ GÌ LẠ VẬY? Đọc tiêu đề bài báo "Tôi dạy văn thì bộ trưởng cũng mê" trên Tuổi trẻ.online mà thấy buồn cười . Nguyên văn cả...

TIÊU CHÍ GÌ LẠ VẬY?

Đọc tiêu đề bài báo "Tôi dạy văn thì bộ trưởng cũng mê" trên Tuổi trẻ.online mà thấy buồn cười .

Nguyên văn cả câu là: "Tôi dạy văn thì bộ trưởng cũng mê chứ đừng nói học sinh". Hàm ý của câu này thì ai cũng rõ. Nhưng lấy tiêu chí Bộ trưởng ra làm căn cứ để thuyết phục rằng mình dạy văn tuyệt vời thì có nên không? Không những thế lại coi tiêu chí ấy cao hơn nhiều lần tiêu chí HS. Thế hóa ra dạy học lấy Bộ trưởng làm trung tâm à? 
Tôi nghĩ, tiêu chí quan trọng nhất của 1 giờ văn thành công trước hết là HS thấy thích thú, xúc động, mở mang đầu óc ra được nhiều điều, thấy có ích cho bản thân và vận dụng được vào cuộc sống... Sau đó mới đến các tiêu chí khác, như đáp ứng đúng yêu cầu của chương trình, được đồng nghiệp nể phục, thừa nhận... Bộ trưởng chắc gì đã biết dạy văn như thế nào là hay? Chẳng có cơ sở nào để bảo Bộ trưởng thích là coi như giờ văn thành công cả, dù đó là ông Bộ trưởng nào đi nữa cũng thế thôi. Cũng không có căn cứ nào để suy luận nếu Bộ trưởng thích nghĩa là HS phải thích hơn nhiều. Bộ trưởng thích chắc gì HS đã thích? Cái HS thích chắc gì Bộ trưởng đã hiểu? 

Bộ trưởng rất quan trọng, nhưng là quan trọng chỗ khác. Có câu:"Làm thần nơi nọ đứng xó nơi kia". Nơi Bộ trưởng làm thần không phải chỗ này, nhất là công việc dạy văn. Cũng có thể có ông Bộ trưởng biết đánh giá giờ văn hay, nhưng không nên lấy tiêu chí Bộ trưởng khen hay để tự hào là mình dạy văn giỏi. Trong trường hợp này, Bộ trưởng không có lỗi, lỗi ở người khoe. Sao lại lấy tiêu chí ấy mà khoe mình dạy giỏi? Tiêu chí gì lạ vậy? 

Tưởng oai nhưng thực chất đó là một thứ tư duy nô lệ.

HN 25-12-19
Không có nhận xét nào

Nội Bật