Breaking News:

latest

2020 VIỆT NAM CÓ BÀN GIAO TRUNG QUỐC?

Xâm lược một nước hiện tại không phải bằng quân sự mà bằng chính trị ,kinh tế ,văn hóa... Cho nên dân Việt chớ vội mừng vì chính sách luộc...

Xâm lược một nước hiện tại không phải bằng quân sự mà bằng chính trị ,kinh tế ,văn hóa... Cho nên dân Việt chớ vội mừng vì chính sách luộc ếch trong nồi nước  ấm chỉ là mới bắt đầu.

- Sẽ không có cảnh quân đội  Trung Quốc lái xe tăng tiến công vào Tây Tạng như năm 1950.

- Sẽ không có cảnh hải lục không quân tiến công đánh  chiếm như  kịch bản chiếm đảo Đài Loan.

- Sẽ không hề có chuyện hai đảng  đăng đàn  tuyên bố những điều khoản bí mật trong mật ước Thành Đô thành công khai.

Nhưng sẽ có:

- Đại hội đảng  CSVN lần thứ XIII nhân sự do Trung Quốc quyết đinh.
- Biển Việt Nam do Trung Quốc kiểm soát.
- Cửa khẩu Trung- Việt do hải quan Trung Quốc quản lý.
- Dân Trung Quốc tự do ra vào Việt Nam.
- Hàng hóa giá rẻ ,độc  hại Trung Quốc tự do vào Việt Nam trên hàng ngàn chuyến container.
- Nhà máy Trung Quốc tự do mọc và xả thải trên khắp đất Việt.
- Quân đội Trung Quốc và Việt Nam hòa chung trong một màu áo.
- Công an Trung Quốc sẽ thay thế công an Việt Nam đàn áp phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền.
- Chữ phổ thông giản thể Trung Quốc sẽ tràn ngập trường học.
- Tiền Trung Quốc sẽ thành một trong 2 đồng tiền chính.
- Văn hóa Trung Quốc sẽ thay thế văn hóa Việt.
- Hệ thống camera kiểm soát, chấm điểm công dân sẽ được lắp đặt  trên đường  phố.
- Hệ thống truyền thông, báo chí ,mạng internet sẽ được kiểm soát bởi ban tuyên giáo Trung Quốc.

- Nhà tù, trại tẩy não, trại tập trung sẽ thi nhau mọc lên bí mật.

Và tất cả sẽ diễn ra một cách chậm rãi dưới bàn tay cai trị của các thái thú. Đến  khi 95 triệu dân Việt nhận ra sự thực thì mọi chuyện đã  an bài.

Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào

Nội Bật