Breaking News:

latest

“ĐÀI LOAN KHÔNG CẦN TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP, BỞI VÌ CHÚNG TÔI ĐÃ VÀ ĐANG LÀ MỘT QUỐC GIA ĐỘC LẬP RỒI"

" ĐÀI LOAN KHÔNG CẦN TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP, BỞI VÌ CHÚNG TÔI ĐÃ VÀ ĐANG LÀ MỘT QUỐC GIA ĐỘC LẬP RỒI" Tổng thống Thái Anh Văn đã trả lời...

"ĐÀI LOAN KHÔNG CẦN TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP, BỞI VÌ CHÚNG TÔI ĐÃ VÀ ĐANG LÀ MỘT QUỐC GIA ĐỘC LẬP RỒI"

Tổng thống Thái Anh Văn đã trả lời như vậy, trong cuộc phỏng vấn của BBC ngày 15/1/2020. Quả thật, nhà cầm quyền Bắc Kinh hiện nay đang cố ý đục bỏ ký ức lịch sử! - và, tréo ngoe thay, có một số người và một số tờ báo ủng hộ Đài Loan nhưng cứ quen viết "Đài Loan đang đòi độc lập" (?). Lý do là thiếu sự hiểu biết cẩn trọng.
Hãy lắng nghe bà Thái Anh Văn, để không bị - vô tình - rơi vào bẫy tuyên truyền của Bắc Kinh (họ tuyên truyền Đài Loan đòi ly khai, đòi độc lập, vậy có khác nào nói Đài Loan càn rỡ đòi ra sống riêng?).

"Chúng tôi ĐÃ LÀ MỘT QUỐC GIA ĐỘC LẬP rồi", bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, "chúng tôi tự gọi là Trung Hoa dân quốc" (Republic of China).
Năm 1911, Trung Hoa dân quốc được thành lập sau khi đánh đổ nhà Thanh. Trung Hoa dân quốc là thể chế cai quản toàn bộ Hoa lục cho tới cuối năm 1949, có mặt trước thể chế "Hoa cộng" (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa) những 38 năm! Cuối năm 1949, chánh phủ Trung Hoa dân quốc buộc phải rời khỏi Hoa lục qua Đài Loan.

Suốt 70 năm qua, Trung Hoa dân quốc (Đài Loan) giữ vững nền độc lập và dân chủ của họ. Bà Thái Anh Văn nói chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử Tổng thống mới đây đã cho thấy người dân trên đảo quốc này chẳng còn mấy quan tâm tới khái niệm "One China" mơ hồ do Bắc Kinh nặn ra!

“Chủ quyền của Đài Loan không phải là thứ để thương lượng”, Thái Anh Văn tuyên bố. Đồng thời bà cảnh báo Bắc Kinh đừng nuôi giấc mộng xâm lược, bởi vì "xâm lược Đài Loan sẽ làm hao tiền tốn bạc của Bắc Kinh, không ích gì"!* Tóm tắt lại, quí bạn fb hãy chú ý để viết & nói cho đúng thực tế lịch sử: Đài Loan CHỐNG LẠI MƯU KẾ "ONE CHINA", CHỐNG LẠI MƯU ĐỒ THÔN TÍNH/SÁP NHẬP - chớ không phải Đài Loan đòi độc lập bởi vì, nhắc lại, ĐÀI LOAN ĐÃ LÀ QUỐC GIA ĐỘC LẬP TỪ LÂU LẮM RỒI.


Nguyễn Chương MT

Không có nhận xét nào

Nội Bật