Breaking News:

latest

AI RA LỊNH THẢM SÁT ĐỒNG TÂM ?

AI RA LỊNH THẢM SÁT ĐỒNG TÂM ? Có phải tên chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra lịnh thảm sát Đồng Tâm không ? SAI Có phải tên bí t...

AI RA LỊNH THẢM SÁT ĐỒNG TÂM ?

Có phải tên chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra lịnh thảm sát Đồng Tâm không ? SAI

Có phải tên bí thơ thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải ra lịnh thảm sát Đồng Tâm không ? SAI

Có phải tên bộ trưởng bộ côn an Tô Lâm ra lịnh thảm sát Đồng Tâm không ? SAI

Có phải tên thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra  lịnh thảm sát Đồng Tâm không ? SAI

Vậy cuối cùng thì tên nào ra lịnh thảm sát Đồng Tâm ? Không lẽ là tên một đít hai ghế Hán nô Nguyễn Phú Trọng? CHÍNH NÓ.

Vậy căn cứ vào đâu mà phản động yêu nước Tran Hung khẳng định chính Hán nô Nguyễn Phú Trọng ra lịnh THẢM SÁT Đồng Tâm? Dễ ợt, nghe tui nói đây:

1. Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố lực lượng quân đội, công an chỉ biết "còn đảng còn mình. Không cho phép ai làm trái đường lối của đảng".

2. Sau khi thảm sát xong ở Đồng Tâm, chính Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhứt cho 3 tên cướp của, giết người ở Đồng Tâm.

Như vậy chính Hán nô Nguyễn Phú Trọng là kẻ đã ra lịnh thảm sát Đồng Tâm vì Đồng Tâm đã làm trái đường lối của đảng tà quyền cộng sản. Vì những tên cướp của, giết người trong tấm áo công an chỉ biết "còn đảng còn mình" mà đã chết nhục nhã nên được kẻ ra lịnh là Hán nô Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương.

Ra lịnh thảm sát Đồng Tâm, Hán nô Nguyễn Phú Trọng muốn răn đe dân Việt Nam rằng Việt cộng sẵn sàng thảm sát tất cả những ai dám chống lại chủ trương của đảng tà quyền cộng sản, nhứt là việc sẽ mở đường bàn giao nước Việt Nam cho Tàu cộng qua cái gọi là đặc khu kinh tế, hợp tác khai thác chung Biển Đông với Tàu cộng, vân vân./.

Tran Hung.Không có nhận xét nào

Nội Bật