Breaking News:

latest

DÂN VIỆT NAM CÓ TRAO QUYỀN CHO CHẾ ĐỘ CSVN TỒN TẠI VỀ MẶT PHÁP LÝ HAY KHÔNG ?

DÂN VIỆT NAM CÓ TRAO QUYỀN CHO CHẾ ĐỘ  CSVN TỒN TẠI VỀ MẶT PHÁP LÝ HAY KHÔNG ? Khi tôi viết mọi thảm họa xảy ra trên đất  nước Việt Na...

DÂN VIỆT NAM CÓ TRAO QUYỀN CHO CHẾ ĐỘ  CSVN TỒN TẠI VỀ MẶT PHÁP LÝ HAY KHÔNG ?

Khi tôi viết mọi thảm họa xảy ra trên đất  nước Việt Nam là 95 triệu dân Việt trao quyền và tiền thuế của mình cho đảng CSVN mà không kiểm soát.

Tức thì có nhiều người  cho rằng dân Việt Nam không trao quyền gì cả, chỉ là đảng  CSVN tự bày đặt  ra mà thôi. Thật sự thì hội đồng Liên Hiệp Quốc không nghĩ như các bạn. Họ nghĩ khác.

Lập luận của họ là : nếu anh không trao quyền , anh phải phản kháng , phải bất tuân dân sự.

Khi anh dù không muốn anh vẫn đem lá phiếu bỏ vào thùng mà không tẩy chay bầu cử thì LHQ vẫn xem như anh đã thừa nhận cái nhà nước đó .Anh nằm nhà không xuống đường bày tỏ chính kiến của mình thì LHQ vẫn xem anh đã  đồng  tình gián tiếp với nó. Bởi im lặng tức là đồng  ý. 

Anh có thể lập luận: sống trong xã hội của cái còng và khẩu súng, với các chính sách kiểm soát đàn  áp của chính quyền không đi bỏ phiếu, không đóng thuế mà được à? Chúng sẽ quy tội và cho đi tù. Ở ngoài nói giỏi cứ về đây  thử xem.

Nhưng Liên Hiệp Quốc không bao giờ đồng ý với lập luận đó của anh. Đó  là cách nghĩ của một cá nhân hay một nhóm người. Các anh là một dân tộc có 95 triệu người, các anh đông  hơn chính quyền hàng chục lần. Các anh bằng cách nào đó không biết (bí mật hay công khai) phải tạo ra phong trào tẩy chay bầu cử, đình công  hoặc không đóng thuế  ... như vậy qua những phong trào đó LHQ mới biết anh không thừa nhận cái chế độ độc  tài đó .

Trong trường hợp xấu nhất các anh chỉ cần thủ sẵn gạo cơm cho cả tháng, đóng cửa nằm nhà thì lúc đó mới xem là anh không thừa nhận chính quyền.

Đằng này đa số các anh chỉ chuyên cụng ly, xuống đường cổ vũ bóng đá, gameshow... chỉ một số ít bày tỏ ý kiến phản biện thì LHQ vẫn xem lá cờ của CSVN đang đại diện cho 95 triệu dân các anh trong 204 lá cờ ở Liên Hiệp Quốc. Đó là nguyên tắc pháp lý.

Chính vì lý do đó  nên nhiều nước mới tẩy chay bầu cử, mới xuống đường biểu tình,  mới đổ  máu...để  phủ định chế độ. Còn không họ chỉ việc nằm nhà và bảo rằng chúng tôi không thừa nhận chính quyền đó , đừng  đưa  nó vào LHQ.

Khi anh không tẩy chay bầu cử mà vẫn bỏ lá phiếu vào thùng dù dưới bất kỳ áp lực nào anh cũng đang gián tiếp thừa nhận sự cai trị của chính quyền đó .

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật