Breaking News:

latest

DỐI TRỜI LỪA DÂN ĐỦ MUÔN NGHÌ KẾ!

DỐI TRỜI LỪA DÂN ĐỦ MUÔN NGHÌ KẾ! Vụ chính quyền cộng sản Việt Nam cướp đất của dân Đồng Tâm, thật sự không có một tên côn an nào bị giết ch...

DỐI TRỜI LỪA DÂN ĐỦ MUÔN NGHÌ KẾ!

Vụ chính quyền cộng sản Việt Nam cướp đất của dân Đồng Tâm, thật sự không có một tên côn an nào bị giết chết cả, tất cả là sự bịa đặc của chính quyền cộng sản Việt Nam qua báo chí để ghép tội người dân Đồng Tâm và nhằm kích động lòng hận thù của những người dân ngu dốt còn đang ngáo đảng ngu đoàn. 

Hình ảnh người dân Đồng Tâm là viễn cảnh của người dân Việt Nam trong cả nước kể từ 2020. Thời kỳ Bắc thuộc và tàn sát bởi bọn Hán cẩu đang bắt đầu. Đầu năm 2020 chính quyền Hán cẩu VC đã gởi một thông điệp cho toàn dân chúng Việt Nam.

Tôi thì không tin vào điều này vì chính quyền cs cho báo chí Loan tin láo, để buộc tội dân Đồng Tâm là chống đối và giết công An, giết người thi hành công vụ. Nhưng bọn chúng là kẻ cướp chứ thì hành công vụ gì mà tấn công người dân lúc 3 bốn giờ sáng. 
Đừng bao giờ tin thằng cs.

- Một Tên côn an cs này “được” chết 3 lần. (Hãy xem hình dưới đây)
Một lần ở Lâm Đồng, một lần ở Dak Nông Tây Nguyên, nay thêm lần nữa ở Đồng Tâm Hà Nội!
- Một tên bộ đội được chết hai lần, một lần đi máy bay bị TC bắn, một lần chết do dân  Đồng Tâm.( hãy xem hình dưới đây).

Chính quyền cộng sản Vẹm Cộng Việt Nam đã tự nhận bọn chúng là loài ma quỷ hiện hình, bọn chúng có thể được chết hai, ba lần trong việc cướp đất của dân.

Trò mị dân dối trá. Không dối trá mị dân thì không phải là cộng sản!
Đồng bào Việt Nam có còn tin vào chế độ cộng sản. Một chế độ cướp bóc, tàn ác, hèn nhát, tham ô, độc tài và dối trá không???
Qua những hình ảnh dối trá của báo chí tuyên truyền cs này, nó đã cho thế giới và thế hệ trẻ chúng ta nhận thấy được chân tướng dối trá tuyền truyền của cộng sản...

Calvin NguyenKhông có nhận xét nào

Nội Bật