Breaking News:

latest

KHI CÁC NHÀ "DÂN CHỦ" NGỤY BIỆN QUA VỤ VIỆT CỘNG ĐÓNG BĂNG TÀI KHOẢN PHÚNG ĐIẾU ÔNG KÌNH

KHI CÁC NHÀ "DÂN CHỦ" NGỤY BIỆN QUA VỤ VIỆT CỘNG ĐÓNG BĂNG TÀI KHOẢN PHÚNG ĐIẾU ÔNG KÌNH Các nhà "dân chủ" lấy việc Appl...

KHI CÁC NHÀ "DÂN CHỦ" NGỤY BIỆN QUA VỤ VIỆT CỘNG ĐÓNG BĂNG TÀI KHOẢN PHÚNG ĐIẾU ÔNG KÌNH

Các nhà "dân chủ" lấy việc Apple từ chối mở khóa IPhone theo đề nghị của cảnh sát Mỹ rồi tố cáo Vietcombank vụ phong tỏa tài khoản phúng điếu ông Kình theo lịnh Việt cộng để tiến tới kêu gọi tẩy chay Vietcombank.

Cá nhơn hoàn toàn ủng hộ việc tẩy chay tất cả các sản phẩm, dịch vụ, chủ trương của Việt cộng kể cả tẩy chay Vietcombank. Tuy nhiên đã là những nhà "đấu tranh dân chủ" thì các vị không thể cảm tính như tụi bò đỏ được và các vị cũng không thể ngụy biện như Việt cộng được.

Nên nhớ, Apple, Google, Facebook,... là các doanh nghiệp, công ty 100% vốn tư nhân và hoạt động theo mô hình kinh tế tư bản tư nhân. Còn Vietcombank hiện nay thì nhà nước Việt cộng nắm giữ tới 74,8% cổ đông, thứ đến là Mizuho Bank Ltd của Nhựt Bổn và GIC Private Limited - quỹ đầu tư quốc gia của Singapore.

Như vậy, việc so sánh giữa chuyện ông Trump yêu cầu các hãng phải hợp tác với chánh phủ liên bang hay việc cảnh cáo Mỹ đề nghị Apple mở khóa IPhone,... với việc Việt cộng ra lịnh Vietcombank phong tỏa tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh là hai chuyện khác nhau, so sánh mang nặng tính ngụy biện vô nguyên tắc.

Bởi vì Việt cộng là luật và luật do Việt cộng đẻ ra, Việt cộng nắm tới 74,8% cổ đông của Vietcombank, Việt cộng vu cáo tiền phúng điếu cho ông Kình là từ cá nhơn, tổ chức khủng bố, phản động,... thì dĩ nhiên Vietcombank nó phải phong tỏa tài khoản của Nguyễn Thúy Hạnh thôi.

Nhưng khi các nhà "dân chủ" kêu gọi tẩy chay Vietcombank thì đã vô tình tiếp tay cho Việt cộng, Tàu cộng để đuổi các nhà đầu tư tài chánh Nhựt Bổn, Singapore ra khỏi Vietcombank rồi rước nhà đầu tư tài chánh Tàu cộng vào thế chỗ để tha hồ Mao tệ hóa thị trường tiền tệ của Việt Nam theo tiến trình thôn tính Việt Nam. Mặt khác, khi Vietcombank bị phá sản chẳng hạn thì khách hàng Việt Nam và các cổ đông nước ngoài bị mất vốn chớ không phải Việt cộng thiệt vốn.

Hãy tỉnh táo trước những trò "tung hứng" của các tổ chức xã hội dân sự, cá nhơn, hội nhúm đấu tranh dân chủ do Việt Tân dựng lên phối hợp với Việt cộng để phá nát Việt Nam giúp cho Tàu cộng đẩy nhanh tiến trình Hán hóa, thôn tính Việt Nam./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật