Breaking News:

latest

KHÔNG CÓ ĐỨA VC NÀO TỐT

KHÔNG CÓ ĐỨA VC NÀO TỐT Những người Việt "sinh Bắc tử Nam", và những người Việt "sinh Nam nhưng lòng ngóng về Bắc"...

KHÔNG CÓ ĐỨA VC NÀO TỐT

Những người Việt "sinh Bắc tử Nam", và những người Việt "sinh Nam nhưng lòng ngóng về Bắc" nào chưa bị VC cướp nhà, cướp đất, chưa bị đá đít bạc đãi thì vẫn nghĩ VC là bọn yêu tổ quốc, yêu nhân dân, tranh đấu cho độc lập, tự do của dân tộc.

Những người Việt "sinh Bắc tử Nam", và những người Việt "sinh Nam nhưng lòng ngóng về Bắc" nào bị VC cướp nhà, cướp đất, bị đá đít bạc đãi (như những người ở Đồng Tâm hiện nay) thì nghĩ rằng VC bây giờ mới xấu, mới khốn nạn, mới ác độc; chứ VC thời HCM, VNG, TC, LD v.v. tốt hơn, trong sạch hơn, yêu nước hơn, đạo đức hơn... 

He he... không đúng đâu. 
Những đứa như Hồ Chí Minh chơi con nuôi cho có chữa rồi giết để bịt miệng; như Trường Chinh giết cả cha mẹ ruột mình để vinh thân; như Lê Duẫn giết cả con gái ruột của mình; những đứa giết cả trăm ngàn người trong cải cách ruộng đất, chôn sống cả chục ngàn người dân vô tội ở Huế năm Mậu Thân v.v. mà nếu sống đến bây giờ thì sẽ tốt hơn, đạo đức hơn, trong sạch hơn những đứa như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang v.v. ư?
Không đâu! Nếu cái bọn VC "tiền bối" đó mà còn sống đến nay thì "nhân dân" còn thê thảm hơn, vì chúng nó còn nham hiểm, gian  ác, đểu cáng, khôn ranh hơn cái bọn VC "hậu bối" hiện nay.

Không có đứa VC nào tốt; không có đứa VC nào yêu nước, thương dân. Đó là sự thật!

Ngo Du TrungKhông có nhận xét nào

Nội Bật