Breaking News:

latest

CẠP ĐẤT MÀ MẦN CHI?!!!

CẠP ĐẤT MÀ MẦN CHI?!!! Chúng ta hãy nhìn xuống lô đất mình đang ở và tự hỏi xem vị trí này 100 năm trước là của ai, và 100 năm sau nữa nó sẽ...

CẠP ĐẤT MÀ MẦN CHI?!!!

Chúng ta hãy nhìn xuống lô đất mình đang ở và tự hỏi xem vị trí này 100 năm trước là của ai, và 100 năm sau nữa nó sẽ là của ai?

Cái xác mà con người đang mang trên mình, nó cũng chẳng phải là của cái thằng đang mang nữa là! Nó tạm thôi. Nó sẽ rã khi già cỗi. Khi nó phải đi, bạn cũng chẳng cách nào giữ lại được. 

Bao nhiêu bài học về sự vô thường ngoài vũ trụ, trong bầu trời, giữa thiên nhiên, qua các thời kỳ lịch sử nhân loại... Thế mà con người vẫn cứ cặm cụi bám víu vào những cái mà họ cho là cái tôi và cái của tôi. 

Những thứ mà ta đang có, thực ra chỉ là tạm dùng cho một giai đoạn. Chẳng có cái gì là ta, và cũng chẳng có cái gì là của ta. 

Kỳ thực, vật chất mà ta sở hữu chỉ là con tép so với những gì ta có nhưng ta không thể sở hữu.

Đây là một ví dụ: KHÔNG KHÍ. 

Khi không thể thở, bạn chỉ ước có không khí là đủ, phải không nào? 

Hiểu được hư không thì có được tất cả. 

Khư khư với mấy đồ chơi vật chất bé mọn trên mặt đất thì cũng như con chó thích thú gặm miết mấy mẫu xương. 

Con người nước Việt đã quá đau khổ, vật vã vì tiền và đất. Nó thực sự không đáng.

Quý Lâm
Không có nhận xét nào

Nội Bật