Breaking News:

latest

KHÔNG SAI MỘT CHỮ !

KHÔNG SAI MỘT CHỮ !  Nhiều người thắc mắc tại sao nhà nước VN không đóng cửa khẩu biên giới, khi mà hầu hết các tỉnh thành TQ đã lây nhiễm n...

KHÔNG SAI MỘT CHỮ !

 Nhiều người thắc mắc tại sao nhà nước VN không đóng cửa khẩu biên giới, khi mà hầu hết các tỉnh thành TQ đã lây nhiễm nạn dịch cúm corona?

 Tại sao ư? Theo lời phó thủ tướng Phạm Bình Minh giải trình là: "Tại vì giữa 2 đảng và nhà nước VN - TQ đã ký kết hiệp ước biên giới. Theo hiệp ước này VN không được quyền đóng cửa khẩu, ngoại trừ tình hình an ninh và dịch bệnh. Nhưng cả 2 trường hợp trên đều phải thỏa thuận với TQ, chứ một mình VN không thể đơn phương làm được".

 VN ký kết với TQ rất nhiều hiệp ước, hiệp định, văn kiện...như:

- Hiệp ước biên giới. Theo hiệp ước này thì cửa khẩu giữa VN - TQ  không được đóng. (trừ 2 trường hợp an ninh và dịch bệnh, mà VN muốn đóng cửa khẩu phải được sự đồng ý của TQ).

- Hiệp ước chống bạo loạn. Nếu VN có bạo loạn thì TQ có quyền đem quân qua dẹp và ngược lại.

- Hiệp định dẫn độ. Nếu người TQ phạm tội ở VN, và VN may mắn bắt được tội phạm thì phải trao trả lại cho TQ chứ không được giam giữ hay xét xử.

- Hiệp định hợp tác nghề cá. Theo hiệp định này ngư dân 2 nước có quyền đánh bắt thủy sản chung trên biển Đông và vịnh Bắc bộ. 2 bên hỗ trợ, hợp tác đánh bắt và tuân thủ chủ quyền của mỗi quốc gia. 

-  V.v.....................

 Chẳng biết các hiệp ước, hiệp định này đảng ký hay nhà nước ký? Nếu nhà nước ký thì đã thông qua quốc hội chưa? Hàng chục năm qua bọn TQ liên tục bắn giết ngư dân ngoài biển, đập phá tàu thuyền, ngư cụ ngoài khơi. Vậy cái hiệp ước nghề cá giữa 2 nước bọn Tàu nó có tuân thủ không? Và nhà nước VN đã làm được gì, quốc hội đã làm được gì để đòi lại công bằng cho các ngư dân VN?

 Chúng nó phá vỡ hiệp ước hợp tác nghề cá, nhổ toẹt vào chữ ký của lãnh đạo nhà nước trong hiệp ước nghề cá, coi thường tính mạng, tài sản ngư dân VN. Vậy, hà cớ gì lãnh đạo ta phải khom lưng tuân thủ hiệp ước biên giới? Dịch bệnh đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng, lây nhiễm cả hàng vạn người dân khắp cả TQ. Trong khi đó, 2 nước có đường biên chung và dân TQ vẫn đang ồ ạt sang ta, mang theo mầm bệnh. Là lãnh đạo đất nước, các người phải đặt mạng sống toàn dân lên trên tất cả mới đúng. Cớ sao hèn hạ tuân thủ cái hiệp ước tào lao? Loại hiệp ước mà chính bản thân đối tác xem nó chẳng ra cái chó gì?

 "Hèn hạ với giặc, độc ác với dân". Câu nói này giành cho quan chức lãnh đạo đảng, nhà nước VN ký kết với Tàu. Rất đúng! Nó không hề sai một chữ!

Ngô Trường AnKhông có nhận xét nào

Nội Bật