Breaking News:

latest

LỢI DỤNG DÂN KHÔNG BIẾT LUẬT NÊN CHÍNH QUYỀN KHÔNG DÙNG TÒA MÀ DÙNG THANH TRA THẾ VÀO ĐỂ XỬ

LỢI DỤNG DÂN KHÔNG BIẾT LUẬT NÊN CHÍNH QUYỀN KHÔNG DÙNG TÒA MÀ DÙNG THANH TRA THẾ VÀO ĐỂ XỬ Vì Cậy quyền thế "Tao là Luật, Luật là tao ...

LỢI DỤNG DÂN KHÔNG BIẾT LUẬT NÊN CHÍNH QUYỀN KHÔNG DÙNG TÒA MÀ DÙNG THANH TRA THẾ VÀO ĐỂ XỬ

Vì Cậy quyền thế "Tao là Luật, Luật là tao và tao là trên hết", nên sự kiện Đồng Tâm này hai bên đã giải quyết với nhau bằng luật rừng, và kết quả để lại rất thương tâm. Họ đã không có Tòa án trước đó đứng ra xử cho đúng đắn và nghiêm minh.

Phía Chính quyền đã ranh mãnh, chủ động giải quyết dựa theo Thanh tra Thành phố Hà Nội, rồi Thanh tra Chính Phủ cũng căn cứ theo Thanh tra của phía Thành phố Hà Nội mà gật đầu, rồi té nước theo mưa và bật đèn xanh.

Thanh tra Hà Nội thì lại dưới quyền của Chính quyền Thành phố. Thành thử tuy hai mà chỉ là một. Họ có thế lực mạnh như giời Còn bên cụ Kình đã già yếu thì chớ lại chỉ có một Đồng Tâm , vũ khí thô sơ với lèo téo mấy quả bom xăng, mấy con dao cán dài, với cái cào, cái cuốc...Tất cả chỉ đủ dọa ma.

Thực ra dùng Thanh tra là chỉ để kiểm tra nội bộ trong các cấp Chính quyền với nhau mà thôi. Chứ giữa Chính quyền với Dân là phải dùng luật để xử. Phải đưa ra Tòa tranh cãi, tố tụng một cách công khai mới đúng.

Có lẽ trong vụ này Chính quyền biết nếu họ chọn con đường đưa ra Tòa sẽ có nhiều điểm họ bị đối phương dồn thành đuối lý, mặc dù ở xứ mình Tòa vẫn chịu sự chỉ đạo của Chính quyền; Nhưng vì thời buổi này người Dân ít nhiều đã có nhận thức cao nên ra Tòa mà Tòa bênh bên Chính quyền quá mức là người ta phát hiện và bị trơ chẽn, bóc mẽ ra ngay .

Thành thử họ đã dùng Thanh tra như là thành phần Đại diện thay cho Quan Tòa. Chính điểm này ít người nhận ra. Chứ thực raThanh tra này chỉ là tên lính hầu của Chính quyền mà thôi. Chứ đâu có phải là trọng tài để làm những việc công minh chính trực.

Người Dân thấp cổ bé họng, cãi vã với Thanh tra, Thanh tra không chấp nhận, vì thanh tra phải nghe theo Chính quyền chỉ đạo. Hai phe đáng lẽ phải đưa ra Tòa xét xử mới đúng, nhưng họ lại dùng Luật rừng "chơi" nhau. Cuối cùng thì hai phe đều đổ máu.

Tất nhiên cụ Kình thua, cụ chết mà vẫn thành Dũng sỹ chẳng qua là nhờ cái Giếng Trời. Và như thế ta có thể kết luận rằng: Trời rất công bằng!

Mà đáng tiếc bọn vô thần thì không biết khái niệm Trời là gì? Nên chúng không biết sợ ai. Mắt thì mờ, đêm lại tối, nên không nhìn thấy giếng sâu. Não thì nhỏ như cái kim nên cũng chẳng nhớ câu Tiền nhân dạy: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên Dân". Việc bất nhân chớ có dại mà làm.

Lời Chúa dạy : "Hãy cầu nguyện cho cả kẻ thù của mình" . Mà cụ Kình là bậc ông và cụ của mình, đâu có phải là kẻ khủng bố !

Nếu cụ là tên khủng bố chắc dân chúng không ra đón cụ như ảnh dưới đây:

Nguyễn Doãn ĐônKhông có nhận xét nào

Nội Bật