Breaking News:

latest

TÁO QUÂN VI HÀNH: TỤC TĨU, PHẢN VĂN HÓA

TÁO QUÂN VI HÀNH: TỤC TĨU, PHẢN VĂN HÓA Giải quyết tươm tất vạn sự ở xứ Thiên đường, quan chức Thiên đình vi hành sang trời Âu để chăm...

TÁO QUÂN VI HÀNH: TỤC TĨU, PHẢN VĂN HÓA

Giải quyết tươm tất vạn sự ở xứ Thiên đường, quan chức Thiên đình vi hành sang trời Âu để chăm lo cho dân lưu vong. Ôi thật vĩ đại và vinh quang!

Có lẽ đó là chuyến vi hành theo chỉ đạo. Ai chỉ đạo được Ngọc Hoàng Thượng đế? Chắc là có Thái Thượng đế ngồi trên đầu cả Thượng đế?

Con Ku, cái Lon được mang đi phô diễn thành văn hóa Thiên đường mà Ngọc Hoàng trịnh trọng khuyên bảo là hãy giữ gìn bản sắc văn hóa, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Đám quan chức Thiên đình này nhầm tưởng dân Âu không có con Ku, cái Lon sao?

Văn nghệ không cấm tục, nhưng các màn phô diễn trong Táo quân vi hành là thứ tục tĩu vô duyên của kẻ vô học. Tục có ý nghĩa sâu sắc phản ánh cuộc sống trần tục, khác với cái tục vô nghĩa của đứa não rỗng chỉ có máu dâm ô.

Đời sống dân Việt ở trời Âu chỉ là cái chợ chộp giật, lừa đảo và sống trong ô nhục như cái địa ngục vậy sao? Tôi chưa bước chân đến trời Âu, nhưng khó tin đó là sự thực (nếu có chỉ là hàng chui nhủi, sống vô pháp), bởi nếu đó là sự thực thì sao có hàng triệu người bỏ Thiên đường mà đi chui xuống cái Địa ngục đó rồi hồi hương thành đại gia, nhà đầu tư phát triển đất nước?

Màn cuối diễn về tình cảnh đau khổ của người Việt ở cái Địa ngục trời Âu, đau khổ đến mức các quan chức Thiên đường đều đổ lệ, nhưng tôi chẳng thấy chút xúc động nào mà chỉ thấy... lãng nhách! Lại nghe Ngọc Hoàng đòi triệu tập Táo Châu Âu để trách phạt tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả dân Việt cực khổ nữa mới kinh!

Nghe tuyên bố không làm chương trình Táo quân nữa kia mà? À thì ra là chuyển hướng hay tự diễn biến, từ ngợi ca Thiên đường sang phê phán Địa ngục cho con dân bớt nhong nhóng bỏ Thiên đường đi tìm Địa ngục, bất chấp phải chết cóng trong thùng container!

Chu Mộng LongKhông có nhận xét nào

Nội Bật