Breaking News:

latest

TRONG CẢNH TANG THƯƠNG, ĐÃ LÓE LÊN THẤY TIA HY VỌNG

TRONG CẢNH TANG THƯƠNG, ĐÃ LÓE LÊN THẤY TIA HY VỌNG Chúng ta rất mừng vì nhận thức của Dân VN ta đã tiến bộ vượt bậc! Hiện nay trình độ nhận...

TRONG CẢNH TANG THƯƠNG, ĐÃ LÓE LÊN THẤY TIA HY VỌNG

Chúng ta rất mừng vì nhận thức của Dân VN ta đã tiến bộ vượt bậc! Hiện nay trình độ nhận thức đó nó đã bước qua ngưỡng của sự hoài nghi và sợ sệt. Qua vụ Đồng Tâm này thì Dân Việt chúng ta phần lớn đã thể hiện quan điểm và lối sống mới rất rõ ràng. Họ đã tỏ tường phân biệt thực, hư; Đâu là TÀ và đâu là CHÍNH!

Số người đi ngang ngang đã giảm hẳn đi. Họ đã biết rẽ trái hay là rẽ phải. Hãy cố lên những người trí thức kiên trung và những người cần lao lam lũ. Tương lai của Đất Việt - Đất Mẹ yêu thương của chúng ta không thể để rơi vào tay quân Nội xâm và Ngoại xâm được. Chúng ta cần TỰ DO và DÂN CHỦ!

Hãy học gương người mà tôi cho ông là Anh hùng Lê Đình Kình tuyên bố khi ngồi họp với dân làng là : "PHẢI GIỮ ĐẤT DÙ PHẢI HY SINH CẢ XƯƠNG MÁU" Và ông đã làm mẫu cho tất cả chúng ta. Một người yêu Quê hương và Dân làng lại bị chính những kẻ mình đóng thuế nuôi họ đối xử và giết hại tấn công trong đêm như một trùm khủng bố.

Tấm gương yêu mảnh đất Quê hương đến cháy bỏng của ông thật sáng ngời. Bây giờ ông đã yên nghỉ ngàn Thu. Máu thịt ông đã thấm trên đất ấy, để tự viết lên một trang sử hào hùng đầy kiên cường và bất khuất.

Theo con đường của ông, chúng ta hãy ngẩng đầu lên bước tiếp để gìn giữ, ôm trọn mảnh đất trăm quý ngàn yêu của ông cha ta vào trọng trái tim mình. Đất Việt Nam, Biển Việt Nam phải thuộc về người Việt Nam! Tiếng Việt còn là nước Việt còn và người Việt còn;  Để nòi giống ta mãi mãi sinh tồn!

Trong thương đau mất mát này người Việt chúng ta hãy tay nắm lấy tay.  Gạt bỏ cờ nọ, cờ kia; Quốc ca này, Quốc ca khác mà cùng nhau xây lại đời ta. Để một Việt Nam mới sáng trong ra đời. Đã là người Việt ta phải biết yêu thương và tha thứ. Theo đuổi một lý tưởng mông muội gần 100 năm nay như thế,  thì sự u minh của chúng ta đã vượt quá ngưỡng rồi! Đủ lắm rồi! 

"Đau thương đã trải, đáng cay đã từng" xin đừng nhắc  lại làm gì!

Nguyễn Doãn Đôn.Không có nhận xét nào

Nội Bật