Breaking News:

latest

VỀ VỤ ĐỒNG TÂM

Những kẻ cướp chính quyền bao giờ cũng tự đặt ra luật pháp để cướp quyền tư hữu sau đó tuyển dân vào công an để  chống lại chính người dân. ...

Những kẻ cướp chính quyền bao giờ cũng tự đặt ra luật pháp để cướp quyền tư hữu sau đó tuyển dân vào công an để  chống lại chính người dân.

Người dân hồ hởi ,phấn khởi khi nghe tin 3 đồng chí công an "ngủm". Họ bảo nhau "chết được đứa nào hay đứa đó". Nhưng họ không nghĩ sâu :" Công an là ai ? " Cũng chỉ là con em của chính họ bán mạng cho chính quyền khi đua nhau đăng  ký vào ngành này để  hốt bạc từ các vụ tuyển sinh đại học, chạy chọt mua chức, mua ngành để  làm giàu.

3 đồng chí  công an ngủm chả bỏ bèn gì so với 1,1 triệu đồng  chí bộ đội chết trên đường Trường Sơn để  phá hoại thể chế dân chủ.

Và giờ đây nếu  dân có "tức nước vỡ bờ" giết mỗi ngày hàng trăm công an thì chế độ cũng chẳng mảy may rụng một cái lông chân.

Bởi vì ta lại giết ta. Chế độ chỉ cần nhồi vào trường học vài ba tác phẩm ca ngợi công an, cho báo chí viết hàng loạt bài nêu gương anh công an, truy tặng bằng khen, cho ngành công an giữ lại 70% tiền phạt từ dân nhậu... Thế là đội ngũ công an lại đầy ắp.

Những kẻ tạo ra công an vẫn ngồi trên "thượng tầng kiến trúc" để  nói dóc và chỉ đạo mà không một quả bom xăng hay lựu đạn  nào có thể với tới.

Điều này cũng giống như trong nội chiến Nam Bắc, hai bên đánh  nhau, bên nào chết cũng là dân. Chỉ khi nào tuyên truyền trong dân để  hợp đồng  cùng nhau xuống đường bất tuân dân sự đánh  vào kinh tế để  chế độ phá sản, không có lương trả cho công an thì công an mới bị tiêu diệt.

Còn bây giờ chỉ là dân mặc sắc phục công an để  chống dân. Chúng chả dại gì cho con lãnh đạo mặc áo công an xông lên tuyến đầu để   hy sinh trong cuộc chiến bẻ từng chiếc đũa mà dân Việt giăng ra theo quy luật "cùng tất biến".

Có thể tóm gọn tình hình dân Đồng Tâm nói riêng và dân Việt nói chung trong vài câu như thế này.
- Bạn đã rước về một thằng cướp.
- Mọi hiến pháp, luật pháp, quan tòa, công an, báo chí...đều do thằng cướp này tạo ra.Vì vậy chống lại chúng theo con đường pháp lý là vô ích.Pháp lý luôn bảo vệ chúng.
- Công an, quân đội chúng lấy từ dân ra. Chống lại chúng bằng vũ khí  cũng chỉ là cùng đường, chúng dùng dân để  đàn áp dân dồn dân vào bế tắc mà thôi.

Chỉ có một cách duy nhất là cùng nhau bỏ đói chúng bằng số đông. Bài toán là làm sao động  não để  tạo ra số đông  đó. Nếu không sẽ chết.

Dương Hoài Linh


Không có nhận xét nào

Nội Bật