Breaking News:

latest

VIRUS CORONA LÒI RA THÊM BẰNG CHỨNG HÁN NÔ CỦA VIỆT CỘNG

VIRUS CORONA LÒI RA THÊM BẰNG CHỨNG HÁN NÔ CỦA VIỆT CỘNG Chiều 30/01/2020, bên Việt Nam đã diễn ra cuộc họp do tên Nguyễn Xuân Phúc chủ trì....

VIRUS CORONA LÒI RA THÊM BẰNG CHỨNG HÁN NÔ CỦA VIỆT CỘNG

Chiều 30/01/2020, bên Việt Nam đã diễn ra cuộc họp do tên Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Tại cuộc họp này, tên phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã phát biểu như sau:

"Về ý kiến có đóng cửa biên giới hay không, tui cho rằng đây là một mức độ khác. Mặt khác, Việt Nam và Tàu cộng có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bịnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương".

Như vậy, nếu Tàu cộng không cho phép Việt cộng đóng cửa biên giới thì dân Việt Nam phải sống chung với dân Tàu cộng mà không có quyền khước từ vì Việt cộng và Tàu cộng đã ký kết Hiệp ước với nhau rồi. Thật khốn nạn.

Khốn nạn hơn ở chỗ là tên Phạm Bình Minh này đã tỏ rõ thái độ thần phục Tàu cộng, hắn đã phản bội lại dân tộc Việt Nam nói chung và phản bội lại người cha quá cố của hắn nói riêng, người đã từng chống Tàu cộng hăng như hành để rồi bị đồng chí của mình cho ra rìa đó là ông Nguyễn Cơ Thạch.

Nên nhớ, cho dù có ký Hiệp ước, hiệp định gì đi chăng nữa thì khi có những tình huống liên quan tới "quốc phòng, an ninh, thiên tai, phòng chống dịch bịnh, lý do đặc biệt khác hoặc theo đề nghị của nước láng giềng" thì "quyền quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới" phải được chủ động thực thi "đơn phương" hoặc nếu thực thi "song phương" càng tốt.

Tên Hán nô Phạm Bình Minh phát biểu như trên nhưng hắn đã quên mất Nghị định mà cái đảng tà quyền của hắn đã ban hành, cụ thể tại Điều 17 của Nghị định 112/2014/NĐ-CP quản lý cửa khẩu biên giới đất liền ban hành ngày 21/11/2004 như sau:

Điều 17. Thẩm quyền hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới

Trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, phòng chống dịch bệnh, lý do đặc biệt khác hoặc theo đề nghị của nước láng giềng, quyền quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới được quy định như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh không quá 24 giờ và phải báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ.

3. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) không quá 06 giờ; tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không quá 12 giờ và phải báo cáo ngay Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Đồn trưởng Đồn Biên phòng quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không quá 06 giờ và phải báo cáo ngay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện biên giới.

5. Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp thống nhất với Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh có cửa khẩu biên giới đất liền thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này đối với trường hợp hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới vì lý do an ninh quốc gia, phòng chống dịch bệnh.

6. Trước khi hết thời gian hạn chế hoặc tạm dừng việc qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới, nếu xét thấy cần tiếp tục hạn chế hoặc tạm dừng thì thực hiện như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương), thời gian gia hạn không quá 24 giờ;

b) Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) không quá 06 giờ, tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, thời gian gia hạn không quá 12 giờ;
c) Đồn trưởng Đồn Biên phòng quyết định gia hạn thời gian hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới, thời gian gia hạn không quá 06 giờ.

7. Người có thẩm quyền quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình; trước khi quyết định hạn chế, tạm dừng hoặc gia hạn thời gian hạn chế, tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới và khi tình hình trở lại bình thường phải thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng nước láng giềng, các cơ quan liên quan và nhân dân biết để thực hiện.

Trong trường hợp hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu, lối mở biên giới khi chưa có sự thống nhất của hai bên, người có thẩm quyền quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này phải thông báo cho Sở Ngoại vụ tỉnh (đối với hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới) hoặc thông báo Bộ Ngoại giao (đối với hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương)) để phối hợp xử lý về đối ngoại.

8. Việc hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới phải phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nay WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về đại dịch virus corona, và ngay khi bên Vũ Hán bùng phát đại dịch, đã có 13/14 quốc gia có chung biên giới với Tàu cộng đã đóng cửa biên giới. Vậy tại sao Việt cộng vẫn còn lưỡng lự và cho rằng phải có sự đồng ý của Tàu cộng vì ràng buộc bởi Hiệp ước? Không lẽ 13 nước đã đóng cửa biên giới với Tàu cộng họ không ký Hiệp ước với Tàu cộng, họ xài luật rừng hay sao ?

Bằng chứng bán nước của Việt cộng đã bộc lộ rõ ràng qua con virus corona Vũ Hán. Không biết sau khi có người thân chết vì con virus corona Vũ Hán thì người Việt Nam có còn tuyên bố "tuyệt đối tin tưởng vào chánh sách của Việt cộng" như cha con đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình hay không./.

Tran Hung.

Không có nhận xét nào

Nội Bật