Breaking News:

latest

AI LÀ KẺ XÂM LƯỢC DƯỚI MỸ TỪ "GIẢI PHÓNG"?

AI LÀ KẺ XÂM LƯỢC DƯỚI  MỸ TỪ "GIẢI PHÓNG"? Sau 1954 theo định  nghĩa của LHQ , cộng sản Việt Nam đã tiến hành xâm lược miền Nam. ...

AI LÀ KẺ XÂM LƯỢC DƯỚI  MỸ TỪ "GIẢI PHÓNG"?

Sau 1954 theo định  nghĩa của LHQ , cộng sản Việt Nam đã tiến hành xâm lược miền Nam.

Theo Điều 1 của Nghị quyết 3314 nhằm định nghĩa về Xâm lược của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1974, Xâm lược là việc sử dụng lực lượng vũ trang hoặc là bất kỳ hành động nào trái với Hiến chương Liên Hiệp Quốc của một quốc gia hay liên minh các quốc gia nhằm chống lại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ hay sự độc lập về chính trị của một quốc gia khác hoặc của 1 liên minh các quốc gia khác.

Tại sao gọi cuộc chiến tranh 1954-1975 là xâm lược mà không phải là nội chiến?

Nội chiến là hai chính quyền độc tài trong cùng một quốc gia gây chiến tranh với nhau. Xâm lược là hành động  xâm chiếm chủ quyền của một quốc gia này đối với một quốc gia khác.

Sở dĩ nói CSVN xâm lược miền Nam vì " Quốc gia Việt Nam" là một chính phủ có chủ quyền được LHQ công nhận vào năm 1950, được thừa kế tính chính danh của các chính quyền quân chủ trước khi mất độc lập vào tay người Pháp (nhà Nguyễn). Quốc gia này cũng có quốc kỳ(cờ vàng ba sọc) và được chính phủ Pháp, kẻ đã xâm lược Việt Nam năm 1858 trao lại quyền độc lập mà họ đã  cướp trước đó.

Như vậy "quốc gia Việt Nam" có lãnh thổ không phải chỉ miền Nam mà là toàn bộ cả ba miền.

Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội và không hề được người Pháp trao lại quyền hành. Hồ Chí Minh cũng không phải con cháu gì của nhà Nguyễn để kế thừa tính chính danh của nền quân chủ trước đó. Hồ Chí Minh cũng không hề được do toàn dân bầu trong cuộc bầu cử 1946. Những kẻ bầu Hồ Chí Minh là 95% dân nghèo mù chữ được đảng CSVN hứa cho ruộng đất.

Do vậy chính phủ VNDCCH của Hồ Chí Minh không hề được LHQ thừa nhận mà chỉ có 15 nước trong khối cộng sản công nhận.

Sau hiệp định Giơ ne vơ quân đội của chính quyền không được công nhận này lại tiến đánh ,xâm chiếm lãnh thổ của một chính quyền đã  được LHQ công nhận "Quốc gia Việt Nam" thì đó là xâm lược chứ không phải nội chiến. Vì lẻ VNDCCH thực chất là cánh tay nối dài của Liên Xô và Trung Quốc. Đảng cộng sản VN chỉ là một chi bộ của quốc tế cộng sản, một lực lượng chiếm đóng trái phép.

7/1/1979 : CSVN xâm lược Campuchia và chúng cũng dùng lại mỹ từ "giải phóng" như đã  dùng với miền Nam VN. 
17/2/1979 : Trung Quốc đánh CSVN vì CSVN xâm lược Campuchia khiến dân các tỉnh biên giới phía Bắc lãnh đủ hậu quả .
Tuy nhiên đến  bây giờ dân Việt vẫn không hiểu CSVN mới là kẻ xâm lược.Đó là vì dân tộc này chỉ biết xét theo cảm tính chứ không theo lý trí. Họ chẳng biết gì về những quy chuẩn của LHQ.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật