Breaking News:

latest

CÁCH CHƠI CHỮ CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

CÁCH CHƠI CHỮ CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN * Từ tà thuyết Marx Lenin chuyên đánh tráo khái niệm bằng uyển ngữ, xảo ngôn. Con đấu tố cha gọi là "...

CÁCH CHƠI CHỮ CỦA CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN

* Từ tà thuyết Marx Lenin chuyên đánh tráo khái niệm bằng uyển ngữ, xảo ngôn. Con đấu tố cha gọi là "đấu tranh giai cấp", cướp đất của dân bằng "sở hữu toàn dân", đi tù khổ sai gọi là "đi học tập".
* Nhớ hồi còn ở Việt Nam sau năm 1975, mỗi quận huyện đều lập nhà tù khổ sai, gọi bằng tên "trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới", phụ nữ lang thang mại dâm bị bắt đưa vô "trường phục hồi nhân phẩm"...
* Toàn các ngôn từ mỹ miều  (uyển ngữ) để che đậy sự dã man.
* Phat-xít Đức quốc xã trước đây cũng vậy. Chúng ra các phòng kín, đưa người Do Thái vô và bơm khí độc giết họ. Cái phòng hơi ngạt giết người cũng gọi tên là Phòng xử lý.
* Nay Trung Cộng đang bị dịch nCoV, người dân bị nhiễm bệnh quá đông, nhà cầm quyền lập "bệnh viện dã chiến". Tên gọi này cũng là uyển ngữ. 
* Theo thông tin của đảng CSTQ, họ xây nhiều bệnh viện dã chiến, sức chứa mỗi cái đến 1000 giường, 15 bệnh viện là 15.000 bệnh nhân.
* Một bệnh viện 1000 giường có thể xây trong 10 ngày, nhưng làm sao có bác sỹ, y tá cho 1000 người trong vòng 10 ngày. 
* Một bệnh viện không có bác sĩ, không có y tá, không có thuốc men, khóa cửa bên ngoài nhốt bệnh nhân bên trong, quân đội canh giữ và bắn bỏ bệnh nhân trốn ra ngoài bệnh viện. Vậy, thực chất nên gọi là bệnh viện hay gọi là gì cho đúng sự thật.
* Gọi cho đúng sự thật, có lẽ, là Khu chôn sống.

(Vuong Phamnhat)

Không có nhận xét nào

Nội Bật