Breaking News:

latest

MỘT CHẾ ĐỘ CAI TRỊ LÀ NHƯ THẾ NÀY ĐÂY.

MỘT CHẾ ĐỘ CAI TRỊ LÀ NHƯ THẾ NÀY ĐÂY. Chế độ dân chủ phục vụ dân là như thế nào ? - Là ứng cử viên hai đảng dân chủ đến tận nơi( dù xa xôi ...

MỘT CHẾ ĐỘ CAI TRỊ LÀ NHƯ THẾ NÀY ĐÂY.

Chế độ dân chủ phục vụ dân là như thế nào ?

- Là ứng cử viên hai đảng dân chủ đến tận nơi( dù xa xôi hẻo lánh) để thuyết phục nhân dân (hứa và giữ lời hứa). Ứng cử viên đưa ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế , chính trị , văn hóa để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình (hứa xây cầu là sau khi trúng cử phải về xây cầu). Ứng viên không cần một đội ngũ Dư luận viên nào tuyên truyền thay mà phải tự mình làm điều đó.

Chế độ cai trị dân là như thế nào ?

- Là lấy tiền thuế dân để trả lương cho một đội ngũ "mặt dày" chuyên nói láo, lừa gạt dân để giữ vững chính sách cai trị, sự cầm quyền trọn đời mà không cần phải động não, thi đua gắng sức phục vụ dân cho thật tốt để dân trao cho quyền lực.

- Là chủ trại chăn cừu vặt  lông cừu sau đó dùng tiền bán lông cừu trả công cho những kẻ chăn cừu nhằm mục đích vỗ về đàn cừu nằm im.

Đáng tiếc là dù thế kỷ 20 rồi nhưng người dân Việt Nam vẫn chẳng hiểu thế nào là một chính quyền phục vụ và thế nào là chính quyền cai trị.

Trong trại súc vật có những con vật được ưu đãi hơn những con khác và những con này làm dư luận viên để tuyên truyền cho những con khác nhẫn  nhục chịu cho chủ trại quàng cái ách nô lệ vào cổ muôn đời, muôn kiếp.

Cho đến khi chết vì bị cảnh sát cơ động bắn, vì bị cướp đất ung thư hay bị đưa vào lò thiêu xác nhưng mồm vẫn ca "chủ trại súc vật" muôn năm. Bi kịch.

Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật