Breaking News:

latest

NẾU LÀ VI KHUẨN TỪ DƠI TẠI SAI PHẢI NGẦN NGẠI?

Nếu là vi khuẩn từ Dơi thì tại sao phải ngần ngại?. Cho đến giờ phút này, dù Vũ Hán, Thượng Hải, Bắc Kinh và nhiều thành phố khác đang trở n...

Nếu là vi khuẩn từ Dơi thì tại sao phải ngần ngại?.

Cho đến giờ phút này, dù Vũ Hán, Thượng Hải, Bắc Kinh và nhiều thành phố khác đang trở nên hoang vắng. Tập Cận Bình vẫn chưa đồng ý cho phái đoàn Y Tế của Mỹ vào giúp. (1) Nếu là vi khuẩn từ Dơi thì tại sao phải ngần ngại?.

Nếu có bằng chứng Coronavirus là nhân tạo, Bắc Kinh không những vi phạm Qui Ước ngưng chế tạo vũ khí vi trùng, mà còn có thể bị truy tố ra Toà Án Quốc Tế về phạm tội ác diệt chủng, giống như Phát Xít Đức Quốc Xã sau Đệ Nhị Thế Chiến.

Vài hôm nữa thì cũng phải cho Mỹ vào thôi, họ cần thời gian để tẩu tán. Chẳng lẽ cho WHO “Tổ chức Y Tế Thế Giới” vào mà loại Mỹ thì cũng khác nào xác nhận với dư luận là mình đang giấu cái gì đó?. “Damned if you do and damned if you don’t”, Mỹ có câu nói đó đang phù hợp với hoàn cảnh của Tàu bây giờ.

Đỗ T. Công

(1) He said Beijing has still not responded to U.S. offers of help from the Centers for Disease Control and Prevention and other health professionals.
“We’ve got tremendous expertise,” O’Brien said. “This is a worldwide concern. We want to help our Chinese colleagues if we can and we’ve made the offer and we’ll see if they accept the offer.”Không có nhận xét nào

Nội Bật