Breaking News:

latest

Sư không phải là Hoàng Đế

Sư không phải là Hoàng Đế  Vô tình coi trên youtube một clip tên là "VIỆT NAM QUỐC TỰ làm lễ AN VỊ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 2019&qu...

Sư không phải là Hoàng Đế 

Vô tình coi trên youtube một clip tên là "VIỆT NAM QUỐC TỰ làm lễ AN VỊ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM 2019" ,clip đề ngày 17 thg 10, 2019

Đó là một buổi lễ an vị tượng

Chuyện không có gì đáng nói nếu như giữa clip,khi clip thâu âm thanh thiệt tại lễ,khi hàng giáo phẩm PGVN bước từ trong ra trên nền nhạc bài "Đăng đàn cung" 

Tôi nghe lại 10 lần và nhờ bạn bè nghe dùm,chính xác ,bài "Đăng đàn cung" 

Đăng đàn cung (giai điệu đăng đàn) là bài quốc thiều của Triều Nguyễn và Đế quốc Việt Nam

Đăng đàn cung được cho là quốc thiều đầu tiên của Việt Nam

Quốc thiều thường được sử dụng để mở đầu các buổi nghi lễ của triều đình,lễ thượng quốc kỳ lễ đón nhận các ông vua bà chúa,nguyên thủ quốc gia,sứ thần  nước khác đến thăm chính thức Địa Nam 

Đăng đàn cung còn được tấu mỗi khi vua du xuân hoặc khi đi từ Đại Nội lên đàn Nam Giao

Đến năm 1932, khi vua Bảo Đại về nước ,Đăng đàn cung được tấu lên để nghinh đón vua

Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê viết về Đăng đàn cung như sau:“Thường thường ngày xưa bản này tấu lên khi nhà vua xuất hiện hoặc là có một cuộc lễ rước hay lễ đưa.  Bài này có thể coi như một loại quốc ca của nước Việt Nam thời kỳ quân chủ.”

Phật giáo Huế đã tấu Đăng đàn cung trong một đám rước ngày vía Thích Ca mồng 8 tháng Tư năm 1933 .Lấy nhạc rước Vua đặng rước Phật cũng ...không nên 

Tuy nhiên như trong clip ,tấu Đăng đàn cung để rước chức sắc PGVH "quang lâm" bước ra là không đặng 

Các vị là thầy chùa,là sư ,là tăng ,các vị không phải Hoàng Đế 

Như vậy là phạm thượng,là không tôn trọng hoàng gia và  lịch sử .Ngày nay hoàng gia không còn,nhưng là người văn minh,phải  biết phép tắc đặng thể hiện sự tôn trọng.

Nguyễn Gia ViệtKhông có nhận xét nào

Nội Bật