Breaking News:

latest

THỦ TƯỚNG QUYẾT CÁI GÌ?

THỦ TƯỚNG QUYẾT CÁI GÌ?   Thủ tướng quyết cho học sinh đi học ấy hả?   Đúng rồi, trường GateWay là cổ đông lớn nhất con gái của Thủ tướng, v...

THỦ TƯỚNG QUYẾT CÁI GÌ?

  Thủ tướng quyết cho học sinh đi học ấy hả?

  Đúng rồi, trường GateWay là cổ đông lớn nhất con gái của Thủ tướng, và hàng loạt trường học , cũng như quan chức tướng tá khác đều là cổ đông sau đó, nghỉ học sẽ thất thu tiền tỷ sao lại nghỉ được. Bệnh cũng phải bắt đi học, con Dân chết chứ con cháu Thủ tướng học bên Mỹ mà lo gì?

  Thủ tướng quyết mở toang cửa biên giới ấy hả?

Đúng rồi, hiệp định ký kết với TQ, đóng cửa phải có sự đồng ý của TQ mà sao thủ tướng quyết được. Mà dân TQ các tỉnh thành bị phong tỏa, bị cấm túc trong nước họ, nhưng VN phải mở cửa cho dân TQ qua chứ trong nước Chính quyền cấm không cho dân đi lại đâu, bệnh dân chết chứ gia đình thủ tướng có chết đâu?

  Thủ tướng quyết cái gì? Quyết cái ém thông tin ấy hả?

  Sao mà không ém được, chẳng lẽ thủ tướng chỉ đạo VN giờ toang rồi sao? Bên Ý, Bên Hàn số người chế người nhiễm đã ở mức báo động cao nhất, nghĩa là toang rồi ấy. Ở Hàn không chung biên giới với TQ, ở Ý thì một phương trời cách biệt mà người dân còn chết còn nhiễm và giờ là toang, chính phủ đã tuyên bố đầu hàng vì loại Virus Vũ Hán này.

Không hiểu sao, Virus nó chừa Dân Việt ra, chẳng lẽ Virus Vũ Hán biết VN có mặt trời trên đầu đất nước nên nó né ra?

  Chắc vậy, chứ không thể nào VN có 16 ca nhiễm mà đã khỏi được. 

Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản toang rồi đồng bào ơi! 

  Ai tin theo đảng thì tin, đừng nghe lời đảng mà cho con cái đi học sắp tới. Đừng bắt con cháu chúng ta chết vì sự thiếu hiểu biết của đám lãnh đạo đảng vinh quang... bốn lần.

Phạm Minh VũKhông có nhận xét nào

Nội Bật