Breaking News:

latest

TRUYỀN THỐNG THỦ DÂM

TRUYỀN THỐNG THỦ DÂM Đầu tiên là bác Hồ, 60 năm trước, nhân lễ kỷ niệm 30 năm thành lập đảng, đã dùng cụm từ "Với tất cả tinh thần khiê...

TRUYỀN THỐNG THỦ DÂM

Đầu tiên là bác Hồ, 60 năm trước, nhân lễ kỷ niệm 30 năm thành lập đảng, đã dùng cụm từ "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta phải nói rằng: Đảng ta thật vĩ đại!". Sau đó, đến bác Trọng, cũng trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lâp đảng, lại copy câu tương tự, chỉ thêm bổ sung: "Nhân dân ta thật anh hùng!"

Sáng nay, đến bác Đam, trong cuộc họp trực tuyến về việc chống dịch Covid-19, đã clone câu trên thành: "Với sự khiêm tốn của người Việt, chúng tôi ít nói đến điều này, nhưng đến nay có thể đánh giá Việt Nam đã kiểm soát được dịch".

Và tối nay, nhân dịp rảnh háng, chém gió trực tuyến, mình xin phép phát biểu: "Với tất cả tinh thần ngạo nghễ của người PĐ, chúng ta phải nói rằng: Chúng ta không thể thủ dâm được như người CS".

Dương Quốc Chính
Không có nhận xét nào

Nội Bật