Breaking News:

latest

XIN TỴ NẠN VÌ LÝ DO SIÊU VI KHUẨN

Xin tỵ nạn vì lý do siêu vi khuẩn  Hiện nay, chưa có dấu hiệu csTQ có thể ngăn chận được con siêu vi khuẩn Corona. Vũ Hán, Thượng Hải, Bắc K...

Xin tỵ nạn vì lý do siêu vi khuẩn 

Hiện nay, chưa có dấu hiệu csTQ có thể ngăn chận được con siêu vi khuẩn Corona. Vũ Hán, Thượng Hải, Bắc Kinh hay nhiều thành phố khác ở Tàu đang trở nên tiêu điều, hoang vắng. Trừ Vũ Hán bị cấm đi ra khỏi, các nơi khác dân Tàu vì sợ nhiễm bệnh nên ở trong nhà. Những người Tàu ra nước ngoài họ cũng đã không muốn trở về lại và tìm cách ở lỳ các nước khác, được ngày nào hay ngày đó. Nước Tàu, đang trở thành nơi họ chạy trốn.

Nếu csTQ không ngăn chận kịp con siêu vi khuẩn, và sắp tới nó lây lan, tấn công các nơi khác như Quảng Đông hay Quảng Tây thì điều gì xảy ra? Hoặc là dân hai tỉnh này đóng cửa bế môn tọa cảng, hoặc là họ sẽ chạy qua cửa khẩu Việt Nam để trốn, xin tỵ nạn siêu vi khuẩn. Nếu tình huống thứ hai xảy ra, Việt Nam sẽ vỡ trận, và các tỉnh biên giới phía Bắc sẽ là nơi tạm dung cho vài chục triệu dân Tàu. Đó sẽ là cơn ác mộng cho dân Việt.

Quảng Tây có chừng 48 triệu dân; Quảng Đông có hơn 100 triệu dân. Nếu phải chạy trốn con siêu vi khuẩn Corona, dân Tàu tại hai thành phố này, họ không có đường nào khác ngoài xuôi Nam. “Bên kia biên giới là nhà; Bên nay biên giới cũng là quê hương". Văn nô Tố Hữu đã tiên đoán trước rồi. Chỉ cần bước chân qua cửa khẩu, thì biết đâu họ được cứu mạng.

Hiện nay, thế giới đang bước vào một giai đoạn chưa bao giờ có trong lịch sử. Đó là, sau làn sóng dân xin tỵ nạn chiến tranh, tỵ nạn kinh tế, tỵ nạn tôn giáo, tỵ nạn chủng tộc; thì bây giờ có thể sẽ là xin tỵ nạn siêu vi khuẩn.

Không chừng dân Tàu lại là dân tộc đầu tiên khơi mào cho vấn nạn xin tỵ nạn, vì lý do siêu vi khuẩn. Liệu csVN đã sẳn sàng chưa?

Đỗ T. CôngKhông có nhận xét nào

Nội Bật