Breaking News:

latest

50%

50% Để hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ chính phủ chống dịch cúm Tàu, dân Việt Nam đã ùn ùn ủng hộ the...

50%

Để hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ chính phủ chống dịch cúm Tàu, dân Việt Nam đã ùn ùn ủng hộ theo tinh thần "Ai có gì ủng hộ đó". Chính vì thế nhà cầm quyền CSVN nhận được vô số ảnh bác Hồ và Cờ đỏ sao vàng.

Đồng chí thủ tướng Phúc vẫn chưa biết xử lý làm sao để biến Cờ, ảnh Bác thành tiền cho nên mới triệu tập hội đồng khoa học trung ương bao gồm: ban tuyên giáo, bộ khoa học công nghệ và nhiều ban bệ khác nhau cùng tiến hành việc biến Cờ đỏ, ảnh Bác thành ông Tơn.

Một tuần sau, thủ tướng Phúc sốt ruột quá mới tiến hành gọi đại diện trưởng ban xử lý Cờ đỏ, ảnh Bác lên để hỏi xem đã chuyển thành bao nhiêu ông Tơn rồi. Trưởng ban lúc này khép nép thưa:

- Thưa đồng chí thủ tướng, mới thành công được 50%.

Phúc thủ tướng bực bội:

- Sao chỉ có 50% ? Làm ăn thế à? 50% có nghĩa là 50% biến thành ông Tơn rồi đúng không ? 50% còn lại thì ở đâu ?

Trưởng ban:

- Dạ thưa thủ tướng, không phải thế. 50% tức là chúng tôi mới đếm xong số cờ đỏ và ảnh bác chất thành đống trong kho. 50% còn lại chưa làm được là làm sao biến chúng thành tiền....

Thủ tướng Phúc:

- Ôi! Đm Bác Hồ...

Bác Hù
21/03/2020
Không có nhận xét nào

Nội Bật