Breaking News:

latest

NHÂN LOẠI SẼ QUỲ DƯỚI CHÂN HOÀNG ĐẾ TẬP

Nhân loại sẽ quỳ dưới chân Hoàng đế Tập Phải chăng csTQ đang tiến hành chiến lược “tầm ăn dâu”; từng bước hủy diệt thế giới để Hán hoá...

Nhân loại sẽ quỳ dưới chân Hoàng đế Tập

Phải chăng csTQ đang tiến hành chiến lược “tầm ăn dâu”; từng bước hủy diệt thế giới để Hán hoá, chiếm lãnh vai trò anh Cả trên thế giới, như Trì Hào Điền, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng csTQ từng phát biểu.

Đối với chúng ta, nếu chiếm Mỹ, chúng ta không để sót mạng nào hết. Chúng ta phải tận diệt “không chừa một mạng”, chỉ có vậy thì mới lãnh đạo được nhân dân Tàu ở Mỹ. ( Chinese Minister of Defense Chi Haotian)(1)

Khi con vi khuẩn Vũ Hán bắt đầu xuất hiện, hiện nay chưa có bằng chứng vô tình hay chủ ý, csTQ đã cố tình dấu kín thông tin. 24 hrs khi csTQ chính thức công bố với thế giới về sự tấn công của vi khuẩn, thì trước đó một ngày, Trung tâm nghiên cứu Vi Trùng ở Thượng Hải đã đưa ra các thông tin khoa học về hình dáng của con Vi Khuẩn. Nhờ bạch hoá nguồn gốc, giới chuyên khoa y tế đã có một phần tài liệu, nhanh chóng bắt tay vào việc điều chế thuốc và chủng ngừa. CsTQ sau đó đã cho đóng cửa Trung tâm này, sau khi công bố ra bên ngoài về một con Vi Khuẩn “bí mật” tại Vũ Hán. Chính nhờ một phần bạch hoá nguồn gốc của Vi Khuẩn Vũ Hán từ Trung tâm ở Thượng Hải, hảng Dược phẩm Moderna ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới mới có mẫu “vi khuẩn” để nghiên cứu. Nếu csTQ thực tâm triệt tiêu con Vi Khuẩn, họ phải cám ơn Trung Tâm ở Thượng Hải, chứ tại sao Tập Cận Bình cho đóng cửa nó, như một sự trừng phạt?.

Theo giới chuyên gia, nếu csTQ chận đứng kịp thời con Vi Khuẩn trước đó một tháng và thông báo cho thế giới biết rõ về khả năng hủy diệt, lây lan của Vi Khuẩn Vũ Hán, số thương vong có thể giãm được 90%. Vì nếu thực tâm hợp tác, các chủng ngừa hay thuốc có thể đã có, hay ít nhất các nước ngoài Trung Quốc đã kịp thời có kế hoạch ngăn ngừa, đánh giá chính xác về hiểm họa của nó.

Nói một cách cụ thể, nếu thế giới biết con Vi Khuẩn đã giết chết hơn 1 triệu người Tàu thay vì vài ngàn người, thì hôm nay Ý đã không có người chết vượt qua Tàu, và cả thế giới đang phải chịu cảnh bị giam lỏng, “chờ chết”, như hôm nay. Nếu csTQ tạo ra con Vi Khuẩn và sở hữu thuốc trị nó, không riêng gì thế giới mà cả nước Mỹ cũng sẽ quỳ dưới chân họ Tập. Và đó là chiến lược của họ Trì mà Tập và Đảng csTQ đang theo đuổi.

Đỗ T. Công 

(1) However, if we conquered America in this fashion, we would not be able to make many people migrate there. Only by using special means to “clean up” America will we be able to lead the Chinese people there. This is the only choice left for us. This is not a matter of whether we are willing to do it or not. What kind of special means is there available for us to “clean up” America? Conventional weapons such as fighters, canons, missiles and battleships won’t do; neither will highly destructive weapons such as nuclear weapons. We are not as foolish as to want to perish together with America by using nuclear weapons, despite the fact that we have been exclaiming that we will have the Taiwan issue resolved at whatever cost. Only by using non-destructive weapons that can kill many people will we be able to reserve America for ourselves.

Không có nhận xét nào

Nội Bật