Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Breaking News:

latest

Cập nhật lại bài viết Wikipedia về Công Nữ Ngọc Vạn

Cập nhật lại bài viết Wikipedia về Công Nữ Ngọc Vạn  Để trả lại sự thật cho nền sử học Việt Nam, mình đã cập nhật lại bài viết về Công...

Cập nhật lại bài viết Wikipedia về Công Nữ Ngọc Vạn 

Để trả lại sự thật cho nền sử học Việt Nam, mình đã cập nhật lại bài viết về Công Nữ Ngọc Vạn trên mạng Wikipedia (xem >> https://vi.wikipedia.org/wiki/Công_nữ_Ng%E1%BB%8Dc_Vạn).  Mình viết vào thêm:1. Hai chữ “tương truyền” trong đoạn “Công nữ Ngọc Vạn (公女玉萬), tương truyền[1], có họ tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Ngọc Vạn (阮福玉萬) hoặc Nguyễn Phúc Thị Ngọc Vạn”

2. Đoạn Lưu ý “Hiện cho đến nay (năm 2020), chưa hề có một nguồn sử liệu gốc (primary source) nào đã được viết khẳng định hoặc có viết về một nhơn vật nữ người Việt lấy vua Chân Lạp có tên chính xác là Ngọc Vạn.  Việc các nhà nghiên cứu Việt Nam xưa nay gắn tên Ngọc Vạn vào một nhơn vật nữ người Việt lấy vua Chân Lạp vào thế kỷ 17 là vô căn cứ và đã gây ra nhiều sự ngộ nhận trong nền sử học Việt Nam. Việc tiểu sử nhơn vật Ngọc Vạn được chính thức đưa vào quyển Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả mà không hề có sự dẫn nguồn về tiểu sử này đã lấy từ nguồn sử liệu hoặc gia phả nào cho thấy Hội Đồng Nguyễn Phúc Tộc đã nguỵ tạo về sử kiện có một nàng công nữ với tên chính xác là Ngọc Vạn lấy vua Chân Lạp vào thế kỷ 17.".

Mình mời các nhà nghiên cứu sử học Việt Nam cứ thoải mái mà phản luận 2 điều trên với các chứng cớ sử liệu gốc.

Mình mời các thành viên Hội Đồng Nguyễn Phúc Tộc cứ tự nhiên mà phản luận 2 điều trên với các chứng cớ sử liệu gốc.  Mình không biết dòng họ Nguyễn Phúc Tộc có thấy xấu hổ cho việc nguỵ tạo tiểu sử như thế này trong bộ Thế phả của họ không, nhưng mình thấy xấu hổ và nhục lắm. Nhất là khi đọc được trong bài viết Wikipedia trên có đoạn “Mãi đến khi Nguyễn Phúc tộc Thế phả được xuất bản tại Huế (1995), thì tiểu sử hai công nữ Ngọc Vạn và Ngọc Khoa mới được công bố rõ ràng”.  Người Việt chúng ta đã quý và trân trọng dòng họ Nguyễn Phúc như thế, ấy thế mà họ lại viết về tiểu sử Ngọc Vạn ngay trong quyển Thế phả mà không hề đưa ra nguồn sử nào cả như thế đấy.  Đọc câu văn ấy mà mình xấu hổ thay cho nền sử học Việt Nam và dòng họ ấy.

Thanks

Brian

Không có nhận xét nào

Nội Bật