Breaking News:

latest

LỜI SẤM

LỜI SẤM  Nay chắc Lưu Biểu đã thấy cái tai hại của việc một thời tin dùng Trương Giác.  Mấy ngày nay Kinh Châu loạn không phải do bọn khăn t...

LỜI SẤM 

Nay chắc Lưu Biểu đã thấy cái tai hại của việc một thời tin dùng Trương Giác. 

Mấy ngày nay Kinh Châu loạn không phải do bọn khăn trắng, khăn giấy hay bọn sơn đông mãi võ... mà toàn là tay chân bộ hạ của Trương Giác gây ra. Lớp thì xúi triều đình vét sạch gạo bán, lớp thì phao tin dịch làm chết người. Tay trái tay phải cùng vỗ một lúc thì ắt có âm mưu.

Chưa kể việc cũ trước khi có dịch là một gia tướng cũ của Trương Giác còn xúi Lưu Biểu ký sai, giết oan một hào trưởng già, làm cả Kinh Châu nhao nhao chửi Lưu Biểu. Lưu Biểu bị vố này làm mất uy tín ngay lúc Tam quốc chiến đi vào căng thẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đoàn kết của Kinh Châu.

Trong một diễn biến khác, bào đệ của Trương Giác là Trương Bảo còn rải nấm lạ đang mọc ký sinh ở Nguỵ ra chỉ trích Tào Nguỵ Chủ, càng làm khó khăn cho việc ngoại vận của Kinh Châu.

Bào đệ thứ 2 của Trương Giác là Trương Lương còn lập ra hội nhóm, đi tuyên truyền là “trời đỏ đã hết, trời rằn nên dựng” gì gì đó. Bọn hán tử xài khăn giấy nhậu đường phèn đang bàn tán om sòm ở mấy tửu quán kinh thành.

Loạn thế không chỉ xuất anh hùng mà còn kèm cả gian hùng.

L.T.A

Không có nhận xét nào

Nội Bật