Breaking News:

latest

TÁC HẠI CỦA NỀN GIÁO DỤC RỪNG RÚ

TÁC HẠI CỦA NỀN GIÁO DỤC RỪNG RÚ Hiện nay cộng đồng mạng xã hội đang loan truyền cái văn bản số 2285/STNMT-CTR ngày 26/3/2020 của Sở Tài Môi...

TÁC HẠI CỦA NỀN GIÁO DỤC RỪNG RÚ

Hiện nay cộng đồng mạng xã hội đang loan truyền cái văn bản số 2285/STNMT-CTR ngày 26/3/2020 của Sở Tài Môi thành hồ về việc báo cáo phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với tình hình phòng chống dịch cúm Tàu tại đơn vị.

Cộng đồng mạng loan truyền công văn khẩn trên vì cái nhóm chữ trong công văn này là "Căn cứ tình hình hiện nay trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, để ứng phó với tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tình hình dịch bệnh, ĐẶC BIỆT VỚI TÌNH HUỐNG CẦN PHẢI HỎA TÁNG CÁC BỆNH NHÂN NẶNG NHIỄM COVID-19 CÓ THỂ TỬ VONG". Hết trích.

Cũng tại cái nhóm chữ "ĐẶC BIỆT VỚI TÌNH HUỐNG CẦN PHẢI HỎA TÁNG CÁC BỆNH NHÂN NẶNG NHIỄM COVID-19 CÓ THỂ TỬ VONG" trong cái công văn khẩn trên mà cộng đồng mạng cảm thấy rùng mình, ớn lạnh bởi nội dung của nó. Đọc qua nhóm chữ trên, dù bất kỳ nhà ngôn ngữ học Việt Nam nào kể cả những người bình dân học vụ, được phổ cập xóa mù bậc tiểu học cũng đều có chung một cách hiểu là Việt cộng ở Sài Gòn có chủ trương "HỎA TÁNG CÁC BỆNH NHÂN NẶNG NHIỄM COVID-19 NHƯNG CHƯA CHẾT". Điều này là hoàn toàn chuẩn xác theo nội dung của từng con chữ trong cái công văn kia.

Nhưng dưới giác độ của cá nhơn thì người soạn thảo và ký ban hành công văn khẩn trên không có ý định THIÊU SỐNG BỊNH NHƠN NẶNG NHIỄM COVID-19 mà do cái sở học của họ dưới nền giáo dục của Việt cộng đã gây ra "lỗi cú pháp" khi hành văn.

Lẽ ra họ phải viết "ĐẶC BIỆT VỚI TÌNH HUỐNG CẦN PHẢI HỎA TÁNG CÁC BỆNH NHÂN NẶNG NHIỄM COVID-19 ĐÃ TỬ VONG" thì họ lại viết "ĐẶC BIỆT VỚI TÌNH HUỐNG CẦN PHẢI HỎA TÁNG CÁC BỆNH NHÂN NẶNG NHIỄM COVID-19 CÓ THỂ TỬ VONG". 

Lỗi cú pháp trong lúc hành văn trên rất phổ biến trong nền giáo dục rừng rú của Việt cộng mà hàng ngày có thể nhìn thấy tại các panô, khẩu hiệu, văn bản. Ví dụ như cái khẩu lịnh "BÒ CÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM THỊT" ỏ thời kỳ hợp tác xã ngoài miền Bắc trước năm 1975. Vì không có dấy phẩy ngăn cách giữa "BÒ CÀY KHÔNG ĐƯỢC" với "LÀM THỊT" mà các nhà nông miền Bắc xẻ thịt bò ăn dặm thay cho rau muống theo lời kêu gọi của Phạm Văn Đồng là 1kg rau muống có giá trị hàm lượng dinh dưỡng bằng 1kg thịt Bò.

Rõ ràng với kiểu viết liền câu "BÒ CÀY KHÔNG ĐƯỢC LÀM THỊT" thì các nông hộ có quyền đè những con Bò CÀY KHÔNG ĐƯỢC ra xẻ thịt chớ họ không hiểu theo cách người ra khẩu lịnh là BÒ CÀY, KHÔNG ĐƯỢC LÀM THỊT ?

Việc hành văn tùy tiện theo cách ngu học trên đã bao phen làm mấy ông Tây biết sơ sơ về tiếng Việt hốt cả hền, tỉ như mấy ông Tây nhìn lên các cái biển hiệu ghi "NƠI ĐÂY NHẬN XAY BỘT TRẺ EM" họ điếng hồn vì nghĩ rằng sao mà man rợ vậy, ai đời bắt trẻ em bỏ vô cối để xay thành bột. Cười xả stress đi bà con./.

Tran Hung.
Không có nhận xét nào

Nội Bật