Breaking News:

latest

TẠI SAO NƯỚC MỸ PHÁT THỰC PHẨM CHO DÂN NGHÈO VÀ TRỢ GIÚP MỖI CÔNG DÂN 1000 USD ?

TẠI SAO NƯỚC MỸ PHÁT THỰC PHẨM CHO DÂN NGHÈO VÀ TRỢ GIÚP MỖI CÔNG DÂN 1000 USD ? Một số bạn để  hình ảnh nước Mỹ cung cấp thực phẩm , ...

TẠI SAO NƯỚC MỸ PHÁT THỰC PHẨM CHO DÂN NGHÈO VÀ TRỢ GIÚP MỖI CÔNG DÂN 1000 USD ?

Một số bạn để  hình ảnh nước Mỹ cung cấp thực phẩm , tiền cho dân lên FB rồi so sánh với xứ Đông Lào để chọc tức DLV. Thật ra cũng vì các bạn đang đánh đồng hai chính phủ này trên một góc độ như nhau.

Thực ra nó khác nhau về căn bản.

 Chính phủ Mỹ : là người do dân Mỹ bầu ra. Bản thân những người như ông Trump cũng chỉ là người được dân Mỹ thuê để  giữ tiền hộ, phân phát chính sách giúp họ.

Tiền của dân Mỹ gởi vào quỹ chung được điều hành bằng hiến pháp ,luật pháp nên không hao hụt. Khi có chuyện khẩn cấp thì ông Trump thay mặt họ lấy ra để  phát cho dân cứu đói và cứu nguy.

Chính phủ Việt Nam : không hề được dân Việt Nam bầu ra. Đảng CSVN là lực lượng cai trị, đô hộ , cướp chính quyền mạo nhận do dân bầu nên , mạo nhận lãnh đạo nhân dân. Thực ra lực lượng này chỉ lấy tiền dân để nuôi bộ máy và duy trì quyền lực.

Tiền của dân Việt Nam gởi vào quỹ chung không được quản lý bằng hiến pháp, luật pháp, đa đảng và tam quyền phân lập cũng như một ngành tư pháp độc lập. Tiền đó đảng CS muốn sử dụng như thế nào là tùy ý đảng . Vì vậy nó hao hụt do tham nhũng và không hề minh bạch bởi báo chí và tòa án.

Bởi vậy khi nguy nan dân Việt không có hổ trợ. Bởi lấy hổ trợ cho dân thì đảng nhịn? Đảng sẽ sụp đổ? Trong khi đó tính mạng của đảng  quan trọng hơn tính mạng của dân.

Vì vậy lỗi do ai ?

Chính là do dân không biến mình thành ông chủ.

Tại sao Hàn Quốc chống dịch rất hiệu quả? Vì họ là đất nước của dân.Họ đã bỏ ra 40 năm để đấu tranh dân chủ. Họ điều hành chính sách, phương pháp trên nền tảng người dân là chủ của đất  nước chứ không phải là những súc vật bị cai trị như Trung Quốc.

Cho nên khi phân tích các bạn cũng nên để ý điểm này nếu không người dân Việt Nam sẽ chỉ than thân trách phận chứ không bao giờ thấy do mình.

Khi bạn không muốn trả giá bạn sẽ nhận lại một kết quả tương xứng. Công nào quả đó.

Dương Hoài Linh1 nhận xét

  1. Chẳng riêng gì Mỹ , ngay Hồng Kông họ cũng phát 1000 HK tệ cho dân họ . Hồng Kông chưa hoàn toàn thuộc Tàu khựa nhá .
    Thanh niên Bộ đội hãy nhìn gương thanh thiếu niên Hồng Kông mà học , Cúm thì cúm vẫn đi biểu tình chống virus cộng sản !

    Trả lờiXóa

Nội Bật