Breaking News:

latest

Về Đại Nam Thực Lục Tiền Biên có thật sự viết Hoàng Sa là "Vạn Lý Trường Sa" không ?

Về Đại Nam Thực Lục Tiền Biên có thật sự viết Hoàng Sa là "Vạn Lý Trường Sa" không ? Đây là đoạn sử kiện năm Giáp Tuất 16 (n...

Về Đại Nam Thực Lục Tiền Biên có thật sự viết Hoàng Sa là "Vạn Lý Trường Sa" không ?

Đây là đoạn sử kiện năm Giáp Tuất 16 (năm 1754):

****

Mùa thu, tháng 7, dân đội Hoàng Sa ở Quảng Ngãi đi thuyền ra đảo Hoàng Sa ... (ở ngoài biển, về xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, có hơn 130 bãi cát cách nhau hoặc đi một ngày đường, hoặc vài trống canh, kéo dài không biết mấy nghìn dặm, tục gọi là “VẠN LÝ TRƯỜNG SA”. 

****

Nhưng thưa bạn, bản gốc Hán ngữ Đại Nam Thực Lục Tiền Biên chưa bao giờ viết Hoàng Sa là "Vạn Lý Trường Sa" cả.  Mà đáng ra, đó là "Vạn Lý Hoàng Sa" 萬里黃沙.

Như vậy ở Hoàng Sa chỉ có tên Vạn Lý Hoàng Sa, chứ không hề có tên Vạn Lý Trường Sa.  Tại sao các cán bộ Viện Sử Học lại dịch Hoàng Sa thành ra là Vạn Lý Trường Sa thì mình chịu vậy.

Mời bạn tham khảo 

BrianKhông có nhận xét nào

Nội Bật