Breaking News:

latest

NHỰT BỔN DÀN TRẬN HỎA TIỄN PATRIOT ĐỂ BỊT/CHẶN TÀU

NHỰT BỔN DÀN TRẬN HỎA TIỄN PATRIOT ĐỂ BỊT/CHẶN TÀU  * Mới nhứt, vào ngày 5/4/2020, Nhựt Bổn đã chính thức thành lập Lực lượng hỏa tiễn...

NHỰT BỔN DÀN TRẬN HỎA TIỄN PATRIOT ĐỂ BỊT/CHẶN TÀU 

* Mới nhứt, vào ngày 5/4/2020, Nhựt Bổn đã chính thức thành lập Lực lượng hỏa tiễn địa đối không (surface-to-air missile), sử dụng hệ thống Patriot hiện đại của Mỹ. Ngoài ra, còn có hỏa tiễn địa đối hạm - tất cả đặt tại đảo Miyako (Cung Cổ) thuộc Okinawa (Xung Thằng).
Cùng với việc thành lập Lực lượng hỏa tiễn địa đối không, Bộ Quốc phòng Nhựt đã tăng quân số của Lữ đoàn thủy quân lục chiến từ 300 vọt lên 2400 người - nhằm bảo vệ các đảo về phía Tây Nam nước Nhựt.

Sự gia tăng liên tục về sức mạnh quân sự cho thấy chánh phủ Đông Kinh (Tokyo) chủ động dự phòng cho mọi khả năng đụng độ võ trang có thể xảy ra với chế độ Bắc Kinh (Beijing)!

Mới năm ngoái, 2019, Nhựt thành lập đơn vị "chiến tranh mạng" (cyber war) cùng với việc lập nên "Lực lượng phòng vệ miền Tây Nhựt Bổn" ("The Western Army of the JGSDF": Japan Ground Self-Defense Force) - để bảo vệ khu vực đảo Kyūshū (Cửu Châu) và Okinawa (Xung Thằng).

Lực lượng phòng vệ miền Tây mới chọn cờ vàng ba sọc đỏ (trên nền cờ có biểu tượng bông mai...) để làm hiệu kỳ, do Trung tướng Takashi Motomatsu chỉ huy.

* Đáng chú ý là Lục quân Mỹ đóng tại Nhựt, với 40.000 quân, do Thiếu tướng Lương Xuân Việt làm Tư lịnh. Tướng Việt sinh năm 1965 tại Biên Hòa, gia nhập quân đội Mỹ vào năm 1987, dày dạn trận mạc tại Afghanistan, Iraq...
Tướng Việt đã và đang giúp huấn luyện tác chiến phối hợp cho Lực lượng phòng vệ miền Tây Nhựt Bổn.

Nước Nhựt không dại dột đứng mình ên, không chịu liên minh với ai mà trái lại, họ tận dụng sự có mặt của quân đội Mỹ (hiện nay Nhựt phải trả tiền giữ chân quân đội Mỹ trú đóng, bảo vệ) để tạo ra lợi thế trong bảo vệ chủ quyền!

Trong khi đó, người Nhựt vẫn đường hoàng nắm chắc chủ quyền quốc gia, đồng thời thúc đẩy kinh tế đất nước trở nên giàu có.

Nguyễn Chương MT
-------------------------------------------------------------------------
Hình ảnh (trên, cột trái): Dàn hỏa tiễn hiện đại Patriot đặt tại Miyako (Cung Cổ) phía tây nam nước Nhựt;

Lực lượng phòng vệ miền Tây Nhựt Bổn, chọn cờ vàng ba sọc đỏ (trên nền cờ có biểu tượng bông mai) làm hiệu kỳ; 

Hình ảnh (dưới cùng, cột phải): Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Tư lịnh Lục quân Mỹ đóng tại Nhựt.


Không có nhận xét nào

Nội Bật