Breaking News:

latest

SẮC LỊNH TẠM NGỪNG NHẬP CẢNH NGAY LẬP TỨC ĐỂ TRÁNH RỦI RO ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỸ TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH CÚM TÀU CỘNG

Sắc lịnh tạm ngừng nhập cảnh ngay lập tức để tránh rủi ro đến thị trường lao động mỹ trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch cúm ...

Sắc lịnh tạm ngừng nhập cảnh ngay lập tức để tránh rủi ro đến thị trường lao động mỹ trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch cúm tàu cộng
SẮC LỊNH TẠM NGỪNG NHẬP CẢNH NGAY LẬP TỨC ĐỂ TRÁNH RỦI RO ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỸ TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH CÚM TÀU CỘNG

Virus cúm Tàu cộng đã phá vỡ đáng kể sinh kế của người Mỹ. Trong Tuyên bố 9994 ngày 13 tháng 3 năm 2020 - Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến dịch bịnh cúm Tàu cộng tôi - tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng dịch cúm Tàu cộng tại Hoa Kỳ đã tạo thành một trường hợp khẩn cấp quốc gia, bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.
Kể từ đó, người dân Mỹ đã thống nhứt đằng sau một chánh sách chiến lược giảm thiểu, bao gồm cả sự giãn cách xã hội, để làm phẳng đường cong nhiễm trùng và làm giảm sự lây lan của dịch bịnh cúm Tàu cộng. Sự thay đổi hành vi cần thiết này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, với tuyên bố thất nghiệp quốc gia đạt đến mức lịch sử. Trong những ngày giữa tuyên bố khẩn cấp quốc gia đến ngày 11 tháng 4 năm 2020, hơn 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin thất nghiệp.

Trong chánh quyền của hệ thống nhập cư của quốc gia chúng ta, chúng ta phải lưu tâm đến tác động của lao động nước ngoài đến thị trường lao động Hoa Kỳ, đặc biệt là trong môi trường thất nghiệp nội địa cao và nhu cầu lao động chán nản. Chúng tôi cũng phải bảo tồn các nguồn lực quan trọng của Bộ Ngoại giao để các viên chức lãnh sự có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài. Ngay cả khi hàng ngũ của họ bị giảm sút do sự gián đoạn nhơn sự do đại dịch cúm Tàu cộng gây ra, các nhân viên lãnh sự vẫn tiếp tục hỗ trợ cho công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả việc sơ tán nhiều người Mỹ bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Tôi đã xác định rằng, nếu không có sự can thiệp, Hoa Kỳ phải đối mặt với sự phục hồi kinh tế có khả năng kéo dài với tỷ lệ thất nghiệp cao liên tục nếu cung lao động vượt quá nhu cầu lao động. Cung lao động dư thừa ảnh hưởng đến tất cả người lao động và người lao động tiềm năng, nhưng nó đặc biệt có hại cho người lao động ở biên độ giữa việc làm và thất nghiệp, những người thường "kéo dài" trong quá trình mở rộng kinh tế và "ra ngoài" trong thời kỳ kinh tế bị thu hẹp. Trong những năm gần đây, những công nhân này đã được đại diện một cách không tương xứng bởi các nhóm thiệt thòi trong lịch sử, bao gồm cả người Mỹ gốc Phi và các nhóm thiểu số khác, những người không có bằng đại học và người khuyết tật. Đây là những người lao động, ở biên độ giữa việc làm và thất nghiệp, có khả năng chịu gánh nặng cung ứng lao động dư thừa không tương xứng.

Hơn nữa, thường trú nhân hợp pháp, một khi được thừa nhận, được cấp giấy tờ ủy quyền việc làm "thị trường mở", cho phép họ đủ điều kiện ngay lập tức để cạnh tranh cho hầu hết mọi công việc, trong bất kỳ lãnh vực nào của nền kinh tế. Không có cách nào để bảo vệ người Mỹ đã bị thiệt thòi và thất nghiệp khỏi mối đe dọa cạnh tranh việc làm khan hiếm từ những người thường trú hợp pháp mới bằng cách hướng những cư dân mới này đến các ngành kinh tế cụ thể với nhu cầu được chứng minh không được đáp ứng bởi nguồn cung lao động hiện có. 
Các biện pháp bảo vệ xử lý thị thực nhập cư hiện tại là không đủ để phục hồi sau đại dịch cúm Tàu cộng. Phần lớn các loại thị thực nhập cư không yêu cầu người sử dụng lao động phải tính đến việc di chuyển của người lao động Hoa Kỳ. Trong khi một số thị thực dựa trên việc làm có yêu cầu chứng nhận lao động, bởi vì việc cấp thị thực xảy ra đáng kể sau khi chứng nhận được hoàn thành, quá trình chứng nhận lao động không thể nắm bắt được tình trạng của thị trường lao động ngày nay. Hơn nữa, việc giới thiệu thêm thường trú nhân khi nguồn lực chăm sóc sức khỏe của chúng ta bị hạn chế sẽ đặt ra giới hạn hữu hạn của hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta tại thời điểm chúng ta cần ưu tiên người Mỹ và dân số nhập cư hiện tại. 
Trước những điều trên, tôi đã xác định rằng, trong 60 ngày tới, một số người ngoài nước Mỹ nhứt là người nhập cư sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ, giới thiệu thêm cư dân thường trú khi nguồn lực chăm sóc sức khỏe của chúng tôi bị hạn chế đặt ra giới hạn hữu hạn của hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng tôi tại thời điểm chúng tôi cần ưu tiên người Mỹ và dân số nhập cư hiện tại. 

NGAY BÂY GIỜ, TÔI, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hoa Kỳ, do chánh quyền trao cho tôi bởi Hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm các phần 212 (f) và 215 (a) của Di trú và Đạo luật Quốc tịch, 8 USC 1182 (f) và 1185 (a), và phần 301 của tiêu đề 3, Bộ luật Hoa Kỳ, qua đó thấy rằng việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ của những người được mô tả trong phần 1 của tuyên bố này, trừ khi được cung cấp trong phần 2 của tuyên bố này, sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ và rằng mục nhập của họ phải tuân theo một số hạn chế, hạn chế và ngoại lệ nhứt định. Do đó, tôi tuyên bố như sau:

Mục 1. Đình chỉ và giới hạn nhập cảnh. Việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ của người ngoài nước Mỹ với tư cách là người nhập cư bị đình chỉ và bị giới hạn theo mục 2 của tuyên bố này.

Mục 2. Phạm vi đình chỉ và giới hạn nhập cảnh. (a) Việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh theo mục 1 của tuyên bố này sẽ chỉ áp dụng cho người ngoài nước Mỹ:

(i) ở bên ngoài Hoa Kỳ vào ngày có hiệu lực của tuyên bố này;

(ii) không có thị thực nhập cư có giá trị vào ngày tuyên bố này có hiệu lực; và

(iii) không có tài liệu du lịch chính thức ngoài thị thực (chẳng hạn như thư vận chuyển, giấy lên máy bay thích hợp hoặc tài liệu tạm tha trước) có hiệu lực vào ngày có hiệu lực của tuyên bố này hoặc được cấp vào bất kỳ ngày nào sau đó cho phép anh ấy hoặc cô ấy đi du lịch đến Hoa Kỳ và tìm kiếm nhập cảnh hoặc nhập học.

(b) Việc đình chỉ và giới hạn nhập cảnh theo mục 1 của tuyên bố này sẽ không áp dụng cho:

(i) bất kỳ thường trú nhân hợp pháp nào của Hoa Kỳ;

(ii) bất kỳ người nước ngoài nào tìm cách vào Hoa Kỳ bằng thị thực nhập cư với tư cách là bác sĩ, y tá hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác; để thực hiện nghiên cứu y tế hoặc nghiên cứu khác nhằm chống lại sự lây lan của virus cúm Tàu cộng; hoặc để thực hiện công việc cần thiết để chống lại, phục hồi hoặc làm giảm bớt ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch cúm Tàu cộng, như được xác định bởi Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc người được chỉ định của họ; và bất kỳ người phối ngẫu và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của bất kỳ người ngoài hành tinh nào đi cùng hoặc theo sau để tham gia người ngoài hành tinh;

(iii) bất kỳ người nước ngoài nào xin visa vào Hoa Kỳ theo Chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5;

(iv) bất kỳ người nước ngoài nào là vợ / chồng của một công dân Hoa Kỳ;

(v) bất kỳ người nước ngoài nào dưới 21 tuổi và là con của một công dân Hoa Kỳ, hoặc là người nhận nuôi tiềm năng đang tìm cách vào Hoa Kỳ theo phân loại thị thực IR-4 hoặc IH-4;

(vi) bất kỳ người nước ngoài nào tham gia sẽ tiếp tục quan trọng hơn các mục tiêu thực thi pháp luật của Hoa Kỳ, như được xác định bởi Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc người được chỉ định của họ, dựa trên khuyến nghị của Tổng chưởng lý hoặc người được chỉ định của ông;

(vii) bất kỳ thành viên nào của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ và bất kỳ người phối ngẫu và con cái của một thành viên của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ;

(viii) bất kỳ người nước ngoài nào muốn vào Hoa Kỳ theo Visa Di dân đặc biệt trong phân loại SI hoặc SQ, theo các điều kiện như Bộ trưởng Ngoại giao có thể áp đặt, và bất kỳ vợ / chồng và con của bất kỳ cá nhân nào; hoặc là

(ix) bất kỳ người nước ngoài nào có quyền lợi quốc gia, như được xác định bởi Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng An ninh Nội địa, hoặc người được chỉ định của họ.

Mục 3. Thực hiện và thi hành. (a) Viên chức lãnh sự sẽ xác định, theo quyết định của mình, liệu một người nhập cư có xác lập đủ điều kiện của mình cho một ngoại lệ trong phần 2 (b) của tuyên bố này hay không. Bộ trưởng Ngoại giao sẽ thực hiện tuyên bố này khi áp dụng cho thị thực theo các thủ tục như Bộ trưởng Ngoại giao, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng An ninh Nội địa, có thể được thiết lập theo quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng An ninh Nội địa sẽ thực hiện tuyên bố này khi áp dụng cho việc nhập cảnh của người ngoài hành tinh theo các thủ tục như Bộ trưởng An ninh Nội địa, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, có thể được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa.

(b) Một người nước ngoài phá vỡ việc áp dụng tuyên bố này thông qua gian lận, cố ý xuyên tạc sự thật về vật chất hoặc nhập cảnh bất hợp pháp sẽ là ưu tiên để Bộ An ninh Nội địa loại bỏ.

Mục 4. Chấm dứt. Tuyên bố này sẽ hết hạn sau 60 ngày kể từ ngày có hiệu lực và có thể được tiếp tục khi cần thiết. Bất cứ khi nào thích hợp, nhưng không quá 50 ngày kể từ ngày tuyên bố này có hiệu lực, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, với sự tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Lao động, đề nghị tôi nên tiếp tục hay sửa đổi tuyên bố này.

Mục 5. Ngày có hiệu lực. Tuyên bố này có hiệu lực vào lúc 11:59 giờ tối ngày ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Mục 6. Các biện pháp bổ sung. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tuyên bố này có hiệu lực, Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng An ninh Nội địa, tham khảo ý kiến ​​của Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ xem xét các chương trình không di dân và sẽ đề xuất cho tôi các biện pháp khác phù hợp để kích thích nền kinh tế Hoa Kỳ và đảm bảo sự ưu tiên, tuyển dụng và việc làm của người lao động Hoa Kỳ.

Mục 7. Mức độ nghiêm trọng. Chánh sách của Hoa Kỳ là thực thi tuyên bố này đến mức tối đa có thể để thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Theo đó:

(a) nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên bố này, hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào đều bị coi là không hợp lệ, phần còn lại của tuyên bố này và việc áp dụng các điều khoản của nó cho bất kỳ người hoặc hoàn cảnh nào khác sẽ không bị ảnh hưởng ; và

(b) nếu bất kỳ điều khoản nào của tuyên bố này, hoặc việc áp dụng bất kỳ điều khoản nào cho bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào, đều bị vô hiệu vì thiếu các yêu cầu thủ tục nhất định, các quan chức của cơ quan hành pháp có liên quan sẽ thực hiện các yêu cầu tố tụng đó để phù hợp với hiện tại pháp luật và với bất kỳ lệnh tòa áp dụng.

Mục 8. Quy định chung. (a) Không có gì trong tuyên bố này được hiểu là làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến:

(i) thẩm quyền được pháp luật cấp cho một bộ phận điều hành hoặc cơ quan, hoặc người đứng đầu cơ quan đó; hoặc là,

(ii) các chức năng của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách liên quan đến các đề xuất ngân sách, hành chính hoặc lập pháp.

(b) Tuyên bố này sẽ được thực hiện phù hợp với luật áp dụng và tùy thuộc vào sự sẵn có của việc chiếm đoạt, hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào khác. HẾT./.

Tran Hung lược dịch./.




Không có nhận xét nào

Nội Bật