Page Nav

HIDE

Grid Style

GRID_STYLE

Grid

GRID_STYLE

Post/Page

Effects

TRUE

Breaking News:

latest

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ ĐỐI TỰONG PHẢI ĐÁNH ĐỔ CỦA TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN NĂM 1848 DO MARX THẢO RA.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ ĐỐI TỰONG PHẢI ĐÁNH ĐỔ CỦA TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN NĂM 1848 DO MARX THẢO RA. Tuyên ngôn của đảng cộng sả...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NAY LÀ ĐỐI TỰONG PHẢI ĐÁNH ĐỔ CỦA TUYÊN NGÔN ĐẢNG CỘNG SẢN NĂM 1848 DO MARX THẢO RA.

Tuyên ngôn của đảng cộng sản gồm 10 điểm được Marx đưa ra vào năm 1848 giờ đây áp dụng cho hoàn cảnh Việt Nam lại vô cùng đúng:
-1/Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước.
-2/Áp dụng thuế luỹ tiến cao.
-3/Xoá bỏ quyền thừa kế
-4/Tịch thu tài sản của tất cả những kẻ lưu vong và của tất cả những kẻ phiến loạn
-5/Tập trung tín dụng vào tay nhà nước thông qua một ngân hàng quốc gia với tư bản của nhà nước và ngân hàng này sẽ nắm độc quyền hoàn toàn.
-6/Tập trung tất cả các phương tiện vận tải vào trong tay nhà nước.
-7/Tăng thêm số công xưởng nhà nước và công cụ sản xuất; khai khẩn đất đai để cấy cầy và cải tạo ruộng đất trong một kế hoạch chung.
-8/Thực hành nghĩa vụ lao động đối với tất cả mọi người, tổ chức các đạo quân công nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp.
-9/Kết hợp nông nghiệp, thi hành những biện pháp nhằm làm mất dần sự khác biệt thành thị và nông thôn.
-10/Giáo dục công cộng và không mất tiền cho tất cả các trẻ em. Xoá bỏ việc sử dụng trẻ em làm trong các khu công xưởng như hiện nay. Kết hợp giáo dục với sản xuất vật chất,...

Như vậy có thể thấy rất rõ với chính sách cướp đất nông dân, không đanh thuế lũy tiến với tư bản đỏ, để  mặc những kẻ như Jonathan Hạnh Nguyễn làm giàu bất chính, đem tài sản ra nước ngoài cất giấu bọn tư bản độc tài dưới lốt "cộng sản" hiện nay chính là đối tựong mà "Tuyên ngôn đảng cộng sản" nhắm đến  để  đánh  đổ.

Trong khi đó Mỹ và châu Âu rút kinh nghiệm từ "tuyên ngôn" này nên đã đánh  thuế lũy tiến vào người giàu tạo ra các quỹ phúc lợi cho người nghèo hiện nay về an sinh xã hội như medicare, foodstamp, hưu trí, thất nghiệp...

Trước  kia chưa có giáo dục miễn phí cho trẻ em nhưng bây giờ đã có là nhờ Tuyên ngôn này.

Thế kỷ 19 Mỹ và châu Âu không chấp nhận cho công nhân đình công đấu  tranh với giới chủ nhưng hiện tại công nhân mỗi ngành nghề đều có một nghiệp đoàn lao động đại diện cho mình. Các nghiệp đoàn này luôn cho công nhân đinh công có lương  để  đòi hỏi quyền lợi cho họ như tăng lương, phụ cấp làm thêm,bảo hiểm sức khỏe, lao đọng... Nên giới công nhân ở Mỹ bây giờ rất sứong cũng nhờ tuyên ngôn này..

Như vậy chính bọn đọc tài toàn trị đã lợi dụng "chủ nghĩa cộng sản" để lôi kéo công nhân đi làm cách mạng sau đo đem con bỏ chợ phản bội lại những gì mà Marx kêu gọi.

Trong khi đó nhờ lời kêu gọi của Marx nên tư bản hoang dã độc  tài đã chuyển sang  dân chủ . Từ đó giai cấp công nông có thể chung sống hòa bình với giới chủ mà không còn cần đến  một cuộc cách mạng để  lật đổ chủ nghĩa tư bản dân chủ.

Một cuộc cách mạng mà Marx kêu gọi trong "Tuyên ngôn đang cộng sản" năm 1848 lại là đòi hỏi cấp bách với hai giai cấp công nhân và nông dân Việt Nam hiện nay.

Từ đây  có thể kết luận : chủ nghĩa cộng sản chưa hẳn đã sai. Nhưng độc  tài, độc  đảng  luôn luôn sai.


Dương Hoài LinhKhông có nhận xét nào

Nội Bật