Breaking News:

latest

CẦN BỔ SUNG THÊM SÁCH NỮA?

CẦN BỔ SUNG THÊM SÁCH NỮA? "Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 44 về đổi về đổi mới, nâng cao chất lượng...

CẦN BỔ SUNG THÊM SÁCH NỮA?
"Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Chỉ thị số 44 về đổi về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị". Ông cho rằng: “Thiếu nhiều đầu sách lý luận, chính trị hấp dẫn bạn đọc, đảng viên”.
Tuy nhiên, các bài báo đã ca ngợi hết lời cuốn sách Nông Đức Mạnh tuyển tập (1986-2011) của nguyên TBT Nông Đức Mạnh, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản vào tháng 12-2018. Theo đó, Cuốn sách Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn CỦA tbt Nguyễn Phú Trọng được truyền thông cho rằng sẽ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XI (2011-2016).  Ngoài ra, mới đây còn xuất bản cuốn sách 'Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế' 
Cuốn sách được chia làm ba phần: "Một nhân cách lớn", "Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm", "Tình cảm của bạn bè quốc tế" 
 Được biết, năm 2016, ông Trương Minh Tuấn viết cuốn sách “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay, được báo chí đánh giá cao về tính xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Như vậy, rất có thể tới đây, các nhà xuất bản sẽ cho ra đời thêm nhiều sách lý luận chính trị nữa hấp dẫn cho đảng viên.

Huy Anh
P/S: Các lãnh đạo và cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Nông Đức Mạnh.
Không có nhận xét nào

Nội Bật